Skip to main content

Full text of "An luċ tuaiṫe : dráma grinn"

See other formats


Digitized by the Intemet Archive 
in 2013 http://archive.Org/details/lutuaieali:jnEiagiFJnn00haocl 

ÍHMUAHÍX Stte-At T)nÁmAÍ 1 n^e'O ^5 *oon Aos Ó5 
e^SAntóm An Se-Ab-ac Atl tttc CtíAlte 

t)nATn^ gtvmn séAtnus ó íiaot)a •00 *óem 
XVIII. corhtuCu otocaCais riA némeAtin, ueort<ynz:A 

89, Síiáix) ^n UAtbói*oig, t)Aite ÁtA Cti^t 
4511 s CcmcAt$ 5ASCA 
CttlASAC . 
COS-ttlAt 
SCtlAtttí>A 
SntlASAC 

stiit-riieAn 
ní tiA ttic 
pAtisAn 
t«6A ósa. fB 

Ati vtimeAnn. tuc n-A CAcitac. 
ttic tia UuAice. 

Comaittte ^n tlí. An Cac. An Aic. — 1 seomtt^ suit>ei t)cigmóttCACtt-Aó. £uinn~ 
eo^ 1 tÁn bAitt -Att oscAitc. T)ott^s "oúncA &n cté, 
oAc^oitt mtte-Ann 'ha ^ice. OscAitc ak "óeis (pott 
tia tuc). t)óitt) cmoe-ASAó mótt 'n^ ^ice 45US *oA 
gtome Aitt. C^tAoitt uitte^nn eite &£us ttomnc 
c^úAoitte-AóA. 2 CAicpe-Att ceAT) -a témigce T>'jMgÁit ttoim né ón ugT><m, 
f /c Comtucc Oi*oe<dc<Ais n-A néme<mn, 89 Stt. An U^tbói'oig, 
t)Aite ÁtA Cti^c. Atl tuc UUAlte 

An z-ÁnXfÁn pÁ 'óoinóe^óc. 5 ASCA <<*5tis Ctu-AS>AÓ 
t-Asmtnc An *oeis. 

5asca : Sti . . . sn . . . ttí fAi$im Attottnt! . . . 
ttí feAT>An An mbeAt) sé Ann ! tttí -a$a ! . . . 
gctoiseAnn cú ntm -An tnt ? 
CttiASAC : tlí ótoisim. 

JJasca : tHonn sé Amtnó ha Hoi'óóeAncA so 
pÁ'n né ntiA. tttiAin a tMonn An cac Amtnó, 
tií, tií, tií . . . . btiAiVpeAT) isceAó. Aó pAn 
Annso cusa, Agus mÁ ótoism nu*o ah tnt 
mt tet)' AnAm, teT>' AnAm, a mic .... 
Seo tiom 1 n-Amm Cnuim. 
(Uanéis Cdm-Aitt ctoisce-AR potrtAm món. — CAt-dom 
t)o te^At)) 
2Jasca : TlAnAm 'on T)iucs, cá sé Ann ! 

(Ciúme-AS ^nís. U^néis cAm-Aitt) 
5!asca (x>e gtón íseAt) : A ÚtuASAi^;, a CtuAS- 

A15, ca £)£tntitt ? . . . . t)puitm mAntt ? 
CttiASAÓ : Ó ! Ó ! Ó ! 
5asca : ttítm mAntt ! Cá bpu tm ? x\n t-áng- 

aís stAn ? CÁ ftpuit pAngAft ? 
CttiASAC : tTlo óos, ó mo óos ! CeApAim 50 

£>puit sí 'nA *óÁ teAt. 
Sasca : Cat) T)o £>Am tmic ? An nug pAngArt onc ? 
CttiASAC : pAn^An ! ttít Aon pAngAn Ann aó 
ca mo óos 'ha smiTnníní ; gAn nAt onc 
pém is T)o meAtcAóc. Ó An piAn ! 
(Ua^aíih 5-asca isceAó a^us tAs^nn sé n^ soittse. 
Cíonn sé cAtAom &n tÁn, Aps CUi-asac is & teat- 
tntte pé An An tmtÁn, 'á tti.dsc.At) ms ^n opém. 
UA^-Ann sé A^ns se.As.Ann sé ós com-Am Ctti.AS.Aig, é 
45 pe.AC.Ainc AniiAs ^m, pe^n^ ^n *oom.Ain Ain, .Agus 
é 45 sceAtUvú n^ CAinnce 1141*0. 5-ac ^ OÍ1 oCón ^5 
Ctu-ASAó aw c-^m 50 tém) 
3 4 aii LtiC riK\ite 

JJasca : gneA'OA'ó óuj-ac, a óÁbóg cuAite ! 
tU\ó oum AmiAS a bí x\n mí-Á*ó cú úa£>aiuc 
Atinso ón bpott stMttAc 'n^u uugA'ó is 'ti^n 
zó^aX) cú ! C*\ mo cuoi'óe im béAt AjjAm 
ón nóime<\c A bu<<\itis tiom au ime<\tt n^\ 
c^\tu-Aó <<\noóc. 5eAtU\im-se *óuic, X)Á 

mbe^vó pos A^Am uoim ué cat) t>o bí 1 
nt)x\n t)otn, 50 bpeicpnn m^ut) cú céAT) 
uaiu sx\u a T>cx\t)AUiMinn aw cuiueA*ó isccaó 
t>uic ! Agus Anois, m^u X)Ann au jjaó 
cub^isc eite, ní sásóCa*ó at\ sao£a\, cú 
gx\n geic X)o X)Aur\z ASAm a p^gAnn 5AÓ bAtt 
im óoup au cuiú. "ÓeuA, ^ *óume, ctnu 
u^ic ! ConÁc-s^\n ouc, AT>eiuim ! tlí fAn^Á 
ciúm nóimeAC 5-An T)o suón T)o &&Ó&6 
isce>Aó 1 n-x\ic nÁnX) eot T)tnc. Aua, éisc 
T)0 X)éAt ! tló cx\b<AupAiu mtnnciu avi cige 
is a bpuit T>e óaic sa óx\t^iu avíuas ou^vmn. 
Sctnu T>e, AT>eiuim .... ttlAise, \\At mé 
^\n z-AmAT>Án cuíoóntngce cú tx\bAiuc Armso 
1 n-^\on óou. Seo, éiuig ^níos as sm. 

CtuASAÓ : Ílx\ I11 Ann oum é. ílí £éx\T>p\inn. 

Sasca : p\sc<<\oim ! TUó cú ^n pe<\cx\ 4541 nn, 
av\ p<\iscín ponn ! An mT>iu nó mx)é a 
scauais tet) triAimi ? Seo, éiuig. 

CtUASAC : An m^nx\m, a ^asza, ní féAT)p<\inn. 
t1x\ peice-Ann cú r\Á péAT>tMmn ? 

Sasca (50 mí-poi5T>ex\ó a% péAó^inc An atí teAt- 
óois) : Seo, cAisbeÁm í. X)enA nít t>ax)A 
uiuci. 

CttiASAC : Ó x\uiú zÁ, ní potAiu nó c-á, nít tút 
X) y A ttnje^t) mnci. ah tuC utiAite 5 

JJasca : T)einim-se te-ac nÁ ptnt. féAó-se p ém 

tnnti. 

(CumeAnn sé ^n óAt-Aom 'n^ seASArii, a^us éim$e-Ann 
teis, ní %&n miAt) é, CUiasaó x>o ctm 'ti^ stavoe. 
Uéige-Ann sé Annsm ^n a teAt-gtúm &gus beme-dnn 
sé -An -An ^cois teonca) 

Anois tt-ptnt sí Via t)Á te^t ? Seo, bem ^n 

t^pA onm. 
Cíuasac : Ó 1 n-xvmm Cntnm, cóg bog é. C-á 

mo ónoi*óe Via snAi*óm Ag An bpém. 
JJasca : (^gtis nomnc tongnA Am) : An t)Ámmít) 

,acaoi ? (a£ scnvmú r\A coise *oo) : CÁ 

tiptnt ^n piAn ? 
CttiASAC : Annsm — ni ftexó a6 Annsm. ó ! 

nÁ X)Am téi. 
Sasca : CAit^eATt-sA tMmc téi . . . . tlít pioc 

tnnci. THt cn^tfi t>msce n^ aoví ntra .... 

p^n. Zá Amm ^mtnó onm mxm m^ssetin — 

^óeme^s ctmsA ^nnso, zá's a^az — Agus — 

£>tiet ! Cípi* cú pém. 

(Uosntnge^nn sé -A5 sao-áit *oon cois Agus 5-dó aon 
geaicse -di^e) 

Se<vó, ^nois t)tnc. pe,At>4s uinti óex\n^ 

pém, ^oéAnpAmn. X)enA, a óaka vía n-ánann, 

bei^ó sí teigisce A£Am sau a mbem pósc-A 

At-uAin. 

CttiASAC : 

(&5 ce^óc ótnge £ém, >An sceon 45 imte^cc is ^n 

^e^ns 45 ce-Aóc) 
TIac *oeAS ttAic An óAmnc! 11aó *oeis-óéAtAó 
smn ! póscA ^t-tiAm ! Sexvó ! Aó 
nótme^c ó som, ttí ^n tmóg An An gcois ette 
AgAc. ^ac AóttitisÁn níos me^s-d nÁ & 
óétte 'r\A sntic ayt\aó as x>o X>éAt. 6 ATl tue UHAlte 

^asca : Seo seo ^nois. 

CUiasac : 1Yhse azá bnéxm t>Íoc-sa, geAtUMtn- 
se *ótnc, mise <An iz-AmAX>Ár\ cníoóntnjte. 
1 IU\ ciocj:A Ancx\A\nx> óujAm tÁ éigm. Cípm 
mo Ú15 bneÁg is mo £Á\nX)e j^AtÁnzA, v\a6 
ionx\nn is t\a cá\)ó^a azá it> timóeAlt ^nnso. 
Agus ntm eite/ ^ns' eise^n, ' "CÁ At\ 
sao^aI at; imteAóc tiAinn. CáimíT> ^nnso 
mTnti. Tlí -pios cÁ mbeimíT) 1 mbÁnAt. 
AnA cxm, a^ú s bxvmimís ceot ^s a b-ptnt 
]:Á%tA x>e 1 n-^m znÁt ! ' — Agtis támig 
An c-^m^^íi ómsije seo. Ajtis cat> a 
óonn^ic sé ? 

2>asca : Seo-seo. 

CtUASAC : 'Wa scmnT> neAtA 6 pAisce trnb 50 
pAisce mib eite, a cnoi^óe Via béAl ^ige, 
a botg te bót^n, Agtis míte t\AtX)Ás níos 
me^s^ k\á a óéite noimis is 'wa 'óiAit) ^n 
taite óntAó T>en cstije. ' tHo ttj bne^g 
— pott pé'n tintÁn nÁ ptnt pioc níos ^eAnn 
tíá mo poittín pém. Agtis con níon ótnne^s 
X)íom 5-An ' sti — sir/ ' t^m/ ' ótijAmn, 
ótrgAmn/ 5 eA ^^ 11TI ' se wic tnÁ's é seo 
SAojAt x\a cAtnAó, 50 mb' feAnn tiom beit 
im óxSbóig ctixMte, im stn'úe 1 bpott gtin 
tiom pém é, a^us ceAX) mo óos Aj^Am — 

Sasca : Seo — seo — seo. 

CtUASAC : Agtis cax> é aw ^oíojb^it T)om aó 
gtin mmic mo m^m Am óotfiAmtiú 1 gcommb 
gUvigmí x>ex) sónx>-sA ón gcAt^m. ' Á ! 
a rftic/ A^oemeAt) sí, 'is jjLds ixvon^ cntnc 
1 5Cém/ ' Aó T)emim-se te^c gtin ce^nn 
^aC coiteAó An a tAnn A01V15 -pém'. X)Am 
ceot as x>o SAO^Al / An VuC utiAite 7 

5asca : Seo — seo — seo. 

CltiASAÓ : Tlí seo — seo — seopAT). P^1$ T)om 

mo cóza 50 mbtiAitexVo bóc^n ^s so. Ó ! 

mo cos ! 

(T)eine^nri sé iarracc ar ^n ^cois t>o ctm pé ac 
curce^nn sé siar arÍs sa cacaoir) 

Sasca : 

(go ciúm urftAt A511S é a§ áívoú t\a coise .arÍs) 
Y\Á bí ax> suAtAú triAn sm, a c^n^. l^nnAim 
50 íinrfiAt onc é. xXgus cá CAtú An T)orhAm 
onm — 
CttiASAC : CAtú ! T)einim-se CAtú te^c ! 

JJasca : — a^us nÁme Via cAob sati A511S tnte. 
Agtis mÁ T>ubdnc Aon ní a joitt onc, cAnn- 
Aigim siAn ^n tnte -poc^t T>e. ÍMomAn 'nÁn 
jjCxvnroe niAtfi, ón jcéAT) tÁ stn'óeAmAn sa 
bmnse céxVonA ak scoit ^ax)ó a^us ní 
ceAt)óóAinn An ntiT) rfiAic An cÁmT)eAS 
sm t)o bmse<<yó ^nois. An gcnoitpit) cú 
Uvp^ tiom ? 

CttiASAC : "Óuet . . . zá 50 m^ic. t) , péi > om 
gtm tAbn^s pém 50 nó bonb .... Ac 'n^ 
^óiAit) sm A511S tnte, ní nAib Aon óeAnc 
a^az cÁbóg ctiAice t)o c^bAmc onm. 

Sasca : ílÁn cujais gtAigín onm-s^ ? 

CttiASAc : t)uet mÁ 'óemeAs, nÁ n^ib cúis 
A^Am teis ? 

Sasca : Cúis ! cúis ! . . . . ac seo ^5 cosnú 
Anís smn. émijimís as, 1 n-^mm Cntnm 
. . . Ctonnus zá aví cos Anois ? Híos 
pe-Ann ? 

CttiASAC : toe-Ag-beAjjAmín. 

(D1129) A2 8 Ati UiC utiAitc 

JJasca : 5° fflAifc. "OéAnpAinn 50 ^éAV^Á í 
Cvn yúc *\nois. x\ó mÁ joitte<\nn sí onc, 
UMnpvo T>en ríMss^ge. 

(£itti£e*\nn CUuasaó 50 m^tt ar A *óá cois) 
£asca : Uó5 boj; é. Seo, toem ontn-s^ Agus 

suitiLóóAimíT) gne^s. Oonnus azá sí ? 
CttiASAC : UÁ sí nomnc mjm -pós. 
JJasca : thiet, stnt) Anís. 1s pe^nn í tógAinc 

néit) "h^n^m 'on Tnucs, péAó An 

ftnnneoj;. 'ÓeAntfiATMs gt^n í. Cdttntnj; 

tiom. 

(téinie^nn CUiasac as ax\ ^c-At^om A5 "oé^n^ni T>eAn- 
rh^iT) 5t^n T>en cois b^c^ig) 
JJasca : V\aó on^mn Anti>As a t)í av\ z-á*ó nán 

t^ini5 p^nj^n ! 1scex\c cníT> ^n bptnnneoig 

sm is mmicí a tA^Ann sé. 

(T)unAiT> An ftnnneos CAnéis nomnc t>'á •ótnvó 
•o'f-dgÁit). 
JJasca : Se<<vó, ní tiocp-diT) Anoóc pé'n^oomAn é. 

Ué^n^m. Sitit)tAimís gne^s eite. 

(SmbtAiT) ^nonn is An-dtt, CUias-ac be^Án X)aca£ pós, 
5-asca m-An caca Ai^e. Scat>ai v o ó xsm 50 tiAm 1 
lÁn tía cAinnce) 
Sasca : t)tiet, a cara mo ctéió, zá mt avi n^ts 

te^c tteit Annso ^noóc, tAn aot\ oi'óóe eite. 

x\n tÁ úT) tug^s An ctnneAt) isceAó T)tnu — 

is ctnmm te^c ? 
CttiASAC : Ctntrim ! nó-ríMit is ctnmin. Agtts 

avi X)^At> T)o ótn neAs nom^c ! "CÁ n-áme avi 

T)omAm onm, ^nois ntiAin a ttnsim cat> is 

tnxvú Ann . . . Aó teis atí ttpínmne a nÁt>, 

a óaxia, me-ASAS 50 n^it) sojttnscí tAn 

ctnmse A^Atr\ mnc. C-áim iT)m got ^gtis 

gÁme ntix\m ctntrmijim au atí se^nA-ónuibín 

ÚT) Aíl ttiC utiAite 9 

5asca : Ó, An cttúibín 

CttiASAC : Agus An An teAt-t>ttioscéiT> a tM 

mAti feascA AgAm twic. 1 n-Ainm Ctttnm 

cionnus a £)tAisis 1 n-Aon óoti iat) ? Aó 

T)ar nT)óij, ní mó nÁ btAiseA'ó *óemis. 
JJasca : Á £>uet, cá pios a^az, nós riA cAtttAó, 

í)í mo *ómnéAtt ^gAm saíi a nT)eA$AS AtnAó. 

Aó ní tié sm a6 é seo. 1s tAg a áiteas 

An tÁ út> 50 mbeAT!) T)Áit An Ttí Via stn^óe 

Annso Anocc. 
CUiasac : T)Áit An tlí — Annso — Anoóc ! 
Sasca : TMtteAó. 
CtuASAC : Ó ! a ^asza, tAttAttpAmn a ttptnt sa 

csAogAt AgAtri aó at\ Rí peiscmc is An T)Áit. 
Sasca : p^5 púm-SA é. Aó aj cAgAittC T)on 

T)Áit Anois, beit) ceisc Att siuti>At, ceisc 

tíión 

CtttASAC : Att tfi'AnAm JJasca : SeA?>, ceisc Á*ó£>At-mótt. Utngpitt ón 
méiT) azá peicte a^ac Annso gtm chá'ó 
cttoi^óe ceAttc T)úmn pAngAtt, cac An cije 
seo. UÁimíT) scttioscA Aige, — sm í An 
pnmne jtAn. Anots cat> a áAotvpAi'ó 
ílíojAóc tiA ttió, Ati t)cíttín Aoi£>mn Áttnnn, 
Att An bptÁig sm ? Sm cetsc, a *óume, 
sm gAisce a tíiAittpit) 50 X)nÁt — Amm nA 
ttnóe a ceAppAit) An teigeAS. 

CttiASAC : An m'AnAm ! 

Sasca : Aó cat) é An teigeAS é ? Ua mo 
ceAnn 'tia ttoi^óteÁn ón sÍott-mAócnAtíi — 
Agtis gAn pioc t>' a t)Átttt AgAm. Cionnus 
ceAóc Att pteAn ? 
(ScAT>Arm sé *oen csiuftAt &§ bu-Atdt) & ttAise ak á 

éATMtl) 10 v\n LuC nu\ite 

CUiasac : T)ah p-At) aC is ceisc í ! 

tjasca : A511S ótm smne t>o spneA^At> níos 
pe^nn óun mAóunAim, cat> T>emm r\A 50 
Dpil geAttCA A5 ^n Tií c^nAisce tjo TJéAnAtf» 
x>en tuió a óeAppAit) av\ pteAn ? Ctntíirng 
Ain, a CU1ASA15, T)Á tnbA mise ^n ué sm ! 
TTIise u^nAisce Án seAnA-nÁisiúm ! 

CtuASAC : Aititiú ! a tfnc, aó is món An se^ns 
é. A511S X)eAt> u'^mm 1 n-^mt)e 1 ngAó 
C15 ^n ptiAiT) An T>otfiAin Agtis 5AÓ zneAX) 

x>'Án gcme ax> mónA'ó 50 T>eo Aó 

nÁ ptnt pteA<i ak bic a^au ? 

5asca : X)eArhAn ntiT) . . . pós. Ac beit), 
beit) ! . . . 5>asca ítí ! 

CtUASAC : ^asza Hí ! 

JJasca : A Ctti-ASAij, a ónoi*óe, n^ó bne^j 
m^n mteAnn sé — ^asca ílí. 

CttiASAC : Aoittmn An jmt>, 

(péAóAix) ak -A óéite. Costu^t isce^ó) 

Cos-ttiAÉ : 5^t)Aim pánTmn a^aiX), a tiAiste. 

Ce>dpAS 50 n^itt An seomnA potAtfi. 
5asca (50 bonb) : thiet, óíonn zx\ nÁ ptnt. 
Cos-ltiAC : Cím. Aó cé tié ^n mnne ti^sAt so? 

An tfnsce te-Ac mé ctin 1 n-Aitne t>ó ? 
JJasca : C^nA tiom ón T)cti-Ait. CUjasaó a Amm. 

CoS-tUAt CttlASAÓ. 

CbeAnntngiT) T)'á óéite) 

Cos-ttiAÍ : Ó ! , . . ón T)ctiAit ! ttl eASAS 
teis 50 X)fUAnAS bottnt n^ món^. tló! tlc! 
(Séroe>Ann sé a snón) 

CttiASAC (50 mo^óAtriAit) : CtiAtA CAmnc mxvn 
je^tt onc, a ^ótnne tiASAit. ah tuC uuAite 11 

Cos-ttiAC : CAmnc ! TTIá's é Jasca An scéAt- 
Ai*óe, ní CAmnc a óuAtAís, T)éAni:Amn, aó 
cút-óAmnc. 

5asca : t)uet, ajjus cat> *oo to'Áit teAC Annso ? 

Cos-ttiAC : X)ax>a. Tlí nAt>As aó aj -péAóAmc 
im cimóeAtt. 

Sasca (aj péAóAmc ^n An mbónt)) : Cuigim. 

Cos-ttiAt : A . . . A . . . níon c^mig An ítí ? 

JJasca : tlÁn mms *oo *óÁ sútt xnnc óeAnA 
nÁn tÁmig. Agus mtin^ £>puit jjnó eite 
ajjac Annso, b'peAnn tmn as cú nÁ Ann — x>o 
pÁíVOún, a uASAit ! 

Cos-t/UAC : t)ís niAtfi T)eAj;-múmce, a uASAit ! 
JJasca : x\ t>ui*óe-sm x>ex> óAmptA, a ónoi'óe. 
Cos-ttiAÉ : tTlo óotfiAmte *óuic, a móinceÁnAig. 

SeAóAm a\\ T>noó-comtuAT)An. 
£asua (aj; x>éA\\Am Am) : X)ak so is sút>, munA 

scmosAm teAC 

Cos-ltiAC : StÁn ajac a . . a . . pé Amm au<£ 

onc. Agus a Jasca, a tfnc, óípeAt) An 

bAtt cú. 5° ^ ^ S1T1 "P^S^tn stÁn ajac — 

AgUS T>UÍ>ÓtAn. 
(irntige^nn sé) 

CttJASAC : TIac T>noó-múmce An teAiT) é ! An 
úujjais pé nT>eAnA gun cug sé ' uASAt 
onm An t>cúis Agus ' mómceÁnAó ' AnnsAn? 

JJasca : X)enA, nÁ t>AC teis. Sm é a óa§as. 
Ac au tugAis-se pé n*oeAn é A5 gtmneAm- 
Amc Annso 's AnnsúT) An c-Am 50 tém ? 

CttiASAC : Cujas, tfiAise. Cat> a tií uai*> ? 

(Siu£>U*nn 5^ SCA 5° x>z\ ^ n bótro -Agtis cógAnn sé 1 
n-áittoe <vn x>Á gtome) 12 aii ttíC rtuute 

JJasca : £ seo. pon-spmT) -ati ó-a«^T)ais, íoc- 

ót^mce *mi T)omAtn ! 
CttiASAC : Aitittú, a "^asza, nÁ Y\ÁbMn gtm 

be^t-tnsce azá a^az. 
JJasca : t)eAt-tnsce a Amtn. thsce r\A X)eAtA*ó 

AVÍ ntlT). 

CttiASAC : tl^nAtn 'on t)iucs, 'a ónoi*óe. 

(&S téimc pé "06111 An búmT>) 

AC ní péAT>pMnn x\ mnsmc 'ótnc a fAit) 

^u^rni ^5 cnút te n-A t)tAiseA*ó. 

(Síne^nn 5-asca ^toitie ótnge aó tií tti^Atiti sé T)o é 50 
póitt) 
JJasca : tle^m-nl, a ónoit)e, nexxtti-ní ! Ac tno 

teAg^sc mnc au T)Cúis. Í1Á CAtt si-An é 

1 n-Aon tiotj^m AtfiÁm, mM a ^óé^njMt) 

boTMó. T)eoó t>o Tií é. C-At>Am *oo, <<voein- 

tm, An c-ómós is t>uáI T)o ftí. péaó 

onm-SA. 

(Stn'óe^tin sé síos A& An mbónt). Utjm^nn sé -d 
e^nb^tt isce^c sa gtome &gas teigeann sé *o'-Aon 
onAon AmÁm ctnctm Anu-As au a teAn^Am) 
Sasca : Tlóime^c An aw ^oceAngAm T)o. 

TlóimeAc sa óog^nsAó *oo. ttóimeAc 1 

mbéAt riA scónn^ige *óo, ótm *oo ftéAt T>o 

tíon^t) T)e'n óumn^óc neArivóA. 

(Uti^-Ann sé -an gtome *oo CUiasac. tige^nn An bemc 
acu a tnbeotA te n-A iDceAn^Ain) 
Sasca : Se^t), t>o sLámce ! 
CttiASAC : SLámce m^it a^vís X)ás 1 nétnmn ! 

(Uum-Aro a n-e^nbxMtt isce-Aó sa gtome, a$us isceAC 
'tia mbéAt, T^asza 50 m^tt, CUiasac 50 *oeij:ne<dc) . 
CttiASAC : 

(A5 tétmc ón mbón*o -á^tjs a^ leA&Aó n-á cAt-Aome-Ac). 

íl^n^m 'on T)itics ! UÁim scótcA ^oóigce. 

(<5 t>o ó-Aite^m via T)ige aitiaó as a béAt ^511 s é A5 

CASACCAlg) Ati UiC utiAite 13 

JJasca : p^me píc. ÓU15AIS si^n é. TU 

TmttAnc te^c é úógAinc néi"ó ! 

(Cá CtuASAó -a^ c^sAóCAig pós. Uéige^nn 5 ASCA & 
X)UAL&*ó sa *onom) 
JJasca : t)xMti cniAit eite as — aó tm^on ^n 

t>n^on . 
CUjasac : 

(A5 cimitc xmom & tÁnfie a^us a mumcitte *o'á oéAt). 
tlí t)AinpexM3. UÁim néi*ó teis 50 T>eo . . . 
tlí tAóc í sm ^ó ceme. Ce^pAim 50 
t)piitim An I&saX) 1SC15. Ó cat> a "óéAnp^T), 

C4T) A ^ÓéAtMpAX) ! 

Sasca : 

(A ÚAOA1HC 50 *ocí ^n cAtáom) 
Sé nuT> a ^óé^npAin n^ sm'óe síos 50 póitt. 
ÍM ati sctnp nó tAiT)m mnc, cé nÁ cugAim-se 
Ain aó SeÁn t)^icce. 

(Sui*óe>Ann an oemc >acu a^us te^n^nn 5 AS ^ *oen ót) 
CtttASAC (50 tiob^nn ajjus sceon Am) : Cat> 

ZÁ Aíi nA "pAttAÍ ? "CÁ S1AT) Ag CASAt) 

cimce^tt. teig AtiAite mé ! teij; ^t)Aite 

mé ! 

(éimge^nn sé *oe ^rteib, ac cuice^nn siar akís) 

Sasca : Aititm ! X\Á riAbxvin tiom 50 ttptntin 

aíí meisce ! CUiasac An meisce tií, tií, tií, 

c^néis Aon t>ot5Aim AtriAm ! 
CttiASAC : Ó 1 n-Ainm Cntnm, cóg aíhaó as so 

mé ! 
Sasca : AnA, nÁ bí it> ^m^Án ! teig si^n 

T)o cexvnn ajus coimeáT) T)o snite TmncA. 

Seo, stnt) sa óAtAom tntte^nn. 
(UionntACAnn sé cneAsn^ An Á1VOÁ111 é 50 "ocí ^n 
cAt^om mtte>Ann) 
CttiASAC : Aó cá m' mómn .45 j;4t)Áit cimceAtt 

1SC15 im cednn. 14 Ati LuC nuvite 

JJasca : |.\\n cuini, AT)emim. TTIeisce azá onc 
Agus is Rí-rheA* a CÁ11115 sí onc. Tlít ak 
eiMtin ótm tu\ T)ije onc, is tém, a bnÁtAtn. 

CttiASAÓ : Ó ! caX) é x\n mí-ÁT) nug ontn é 
£>U\ise-At> ? 

JJasca : Sti ! 

(Céige^nn sé t-Ann-Ats 50 T>cí ^n bótvo ^us te^n^nn 
t)e'n ót — A^ns metsce ^5 ce-dóc Ain pétn 1 nT)i-Ai"ó 
*\ cétte) 

Sasca : Cos-ttiAt Anots — nit ceonA tets. 

ÓUisjm'ó sé si-An a bptnt -Annso 1 n-Aon 
botgAtn AtfiÁm a^us gxvn pioc ,<\m t>'a bÁnn 
. . . At im tx\o£>-SA, *óe, is gite tiom é — 
bn^on au bn^on. . . . tTleisceom- — sm a 
bptnt Ann, -Agtis btiAitim-sciAt. 5 nt,A 5 A( ^ 
^nois — tti.Aise nít ^on TnojbÁit sa mirne 
boóc Agtis uÁimíT) 50 tém ce^n^tfixMt ^m, 
At -pAic 11 a njjnÁsc T>e óéitt nít ^nn . . . 
Tlítm A5 étsce-dóc tiom, a C\juasa\% . . . 
A CttiASAij, nít cú ^5 éiscex\óc tiom. 

CtuASAC : ^ÓenA 1 n-Amm Cntnm, teig T>otn, 

2>asca : Ó Átnigtic. At ní 5^*6 tnnc bett óotfi 
cnoscA. Tlítim a6 aj; mnsmc T)tnc 1 x>zaoX) 
"^uua^a^ a^us Cos-ttiAt. Tló aíí mms mé 
tnitc 1 T>CAot> Cos-ttiAt ! 

CtUASAC : CÁim be^g be^nn ,<\m. 

^asca : T)ti bnAís é, -a tfiic 6, be^j; toe^nn, Agtis 
mise teis. Aó ^t^óe ! X)au teis pém, ní 
5^iscit)e-A6 50 T>ct é. "OÁ gctoisceÁ Ag 
oamnc é teis ^n aos 05. ^eomtmg níonb 
fiú te^c CúótiU\mn nÁ LAojAme X)ua*óaó — 
st-án ^n comóncAS ! t)íonn a ótnT) c^mnce 
óotfi bUvómxvnnAó sm gtin mmic a óe^pAim 
50 gctnnpt) sé An 05 cné teme — nó é Ati UiC utiAite 15 

pém. tli ! tií ! íií ! Cos-Uiac cné teme 
Ag a ótiiT> bUvómAmn pém. . . . Aó CAnéis 
An csAogAit, X)Á mAnbtnjeAt) sépAngAn! . . . 

AltltlÚ ! Sm CUbAISC T)On T)AtCA so . . . 

p^ngAn T>o rfiAnbú. . . . 

(Sc<vaArm sé ^n pe^-ó cAtnAitt. AnnsAn 50 nobAnn, 
buAiteAnn sé An bóiro) 

T)An Cnom aó T>éAnr;AT> pém é, T)éAnpvo 

. . . Amú ! cat> eite ! A Cuiasaij ! 
CtUASAC : T\Á bí Atn botmA-ó, AT>emim. 
Sasca : U-á sé Ag^m — An teijeAS — Agtis é An 

símpti > óeAóc An T>otfiAm. ITlAnbóóAT) pém 

P-AngAn. 
CttiASAC : AnA, bío*ó ctAtt ajac ! 
Sasca : 

(A5 émge &n a oonnAio -ar 615111 a^u s 45 *out óni^e) 
CiAtt ! Anois acá An ciAtt AgAm. tTlot- 
tnjim lonnAm é, An neAnc, An metsneAó, 
An tfieAnmA. Ua UiAtAs im ónoi'óe, cÁ 
m'mcmn gtAn 

CttiASAÓ : Ca, 5tAn-éAT>cnom 

JjASCA : cÁ An ptnt A5 mt 'nA CAon ceme 

im ctnsteAnnAib, cÁ An neAnc im ótétb. 
tThse ^asza, a stÁnóóAiT) RíojAóc nA ttió, 
mise a ^óéAnpAit) TnojAtCAS tía mAnb — 
te neAnc mo jéAj; fém. 

CttiASAÓ : UÁm as T)o tfi eAbAin, cÁm au ^oeAng- 
meisce. 

Sasca : tneisce ! tlítim au metsce. 1Tlo 
n-áme cú ! Tlítim, aó ak X)Ánn mo rfieismj. 
Agtis T>emim teAc au\s 50 mAnbóóAT) é . . . 
Cím mín tnAnb ceAnA -pém é, Annso ós mo 
cotfiAm — ní tieA'ó, An cút An T>onAis sm. 
SeAt>, sm é é. pÁjjpAT) a óonp tAStntnó 

(D1129) A3 16 An Uic rtuMte 

t>en ooil&Sj teigpeAt) cosac iia c^mnce aj; 

Cos-tiK\r, Ag 5 nt,A 5 A( ^> A 5 SctiAm'óA is ati 
nin) eite acu. 11a ! Iia ! tiA ! Agtis 
poCAt 111 U\tK\npAT), aó scAoiteA*ó te n~A 
nÁiméis 50 tém — t/féiT>m 50 nT)éAnp;Amn 
j;Áine Anois ts Anís . . . Agtis AnnsAn 
f?éAójMit> An tlí onm. 'A Jasca, a *óAtcA 
'oéAn-pAit) sé, ' cÁimíT) A5 peiceAm teAc' 
CmeoóAT> AnnsAn. 
(T)emeAnn sé -drhtAiT)) 

1 tlí peAn cAmnce mé ' AT>éAn£AT). ' ^e^n 
jníotfiA mtse. tlít 5^*6 te CAtnnc. CÁ atí 
gníom T>éAticA — zÁ p^ngAn mAnt)/ x\itittú, 
An tó-nÁ a tteit) Ann ! ílí ! íií ! tií ! Leis 
sm smtitóóAT) 50 T)cí x\n T>onAS 50 mAtt 
mAon'óA mAn so. 

(T)eme.<\nn sé iAnn^\cc ^m, ac zá au siuoAt nomnc 
cmostó^-Aó). 

OsctóóAT) é Agtis sinT) p^ngAn 'n.A ttnge 
'iia cosAm cnó x\n An ^ouÁmsij. Ó, a 
CUiasaij, ipAr\ 50 t)-peicm An ajaiií) a ftett) 
An Cos-ttiAc. 

CUiasac : ¥ AV[ V AX) > 1S b^ojAt ttom. 

JJasca : Tlí cneiT>eAnn cú mé ? 

CttiASAC : CneiT)pex\T) ntiAtn cípeAT). 

Sasca : CÁ 50 mAic. Cí-pm Anois é. 

(Un^^nn sé a%a\x> au av\ x>onAs T)úncA -A511S t^on^nn 
sé *oe gtón Áivo). 

^asca : CÁ b-ptntm, a p^ngAm t>ném, a ttiic 
nA meAtzAczA, cá £>-ptntm AT>emim ? UAn 
AtnAó as pé pott Via tt-ptntm 1 t>r;otAó. TlÁ 
bí aj; ceióeAt) tiAtm. U^n Annso 50 t>caócat> Ati ttiC utiAite 17 

CÚ, 50 SCttACxVO AS A Célte CÚ, 50 SC-AtAT) 

xmi péAsog ^sau mbe Att mbe, 50 sacaUvo 

.Att T>0 ÓOtAITin SUAttAlg. 

(t)<Aine^nn sé a cóca x>e, CAite^nn sé u-dit) é, a^us 

cu^-dnn crí téim as a cotdmn, cé $ur *oób<diR T)ó 

cuicwi) 
Ua-r ^rriAC, AT)einim, 50 scníobxvo tia súite 
as^c, 50 néAX)AX> T>o scónnAc, 50 n-óUvo 

T)0 ÓU1T) potA. 

(Ud^dnn pdn^AR 50 t>cí ^n fuwneos a§us pé^ó^nn 
sé isce-Aó, aó ní tti^^nn ^n oemc iscig pé nT>e-dR é) 

CttaASAC : Aititiú ! a ^asza, mo tttttAg t>o 
ce^nn ! 

JJasca : THon t^ngAÍs ! . . . "Cá 50 mAit. 
R-AjAT) pÁ t>o *óéin, Agtis nít pott r\Á pómse 
r\Á cuaivoócat) 50 n-AgttAT) mo ^óíog-AtCAS 
ottc, a súmAitte saUmj, a coittc 5^n m^it. 

Pahjau : tTlí-At)A. 

CtuASAC (as téimc as avi goAtAoitt) : CéAtro é 
sm ? pAngAtt. UxSimíT) ttéit). 

JJasca : P-AngAtt ! cav\at> ? 

(imcigeAnn av\ tfieisce t>e teis -an sceon) 

pAíi^An : mí-At)A. 

(Utnce-Ann ^n oemc aca ar au *ocdtArh, éiRigiT>, 
bu-ditiT> 1 5coinni£> a óéite, cuicvo arís, éiRigiT). 
"beineAnn CtuAS.dc ^neim ar Jasca. SAn iomdR- 
^sc-dit T>óib, ca^ait> ar -a§ait) x\& pumneoise d$us 
cíonn CtuASAó p-An^R). 
CttiASAC : Ric, ttic. JZá sé Annso — 45 An 

t)ptimneoi5. 
Sasca : As aví rjptnnneoig ? Vía ! tlí bAogAt 

T)úmn. 
CtttASAC : 'CéAriAm ottc ; An gttÁt) c'oinig 
céAn^m. 
(Cosntnge-Ann sé ar é cdRR.dc ar "óeisj. 18 v\ii tuC c\u\ite 

JjASCA : COS 111 tíO^p-AT). 

CtuASAÓ : Aó nít spUmnc A^AZ. ÍOSJMI'Ó sé 
smn. 

JJasca : íTlo n^me tú ! Ux\£)aih t>o t^p^ t)otn. 
C\\ tiptnt c'-peAttAtíiLdóc ? 

(tDemeAnn sé ^n t^pA ^n CUjasac -a^us siuoLait> 
bemc pé *oém via pumneoi^e &$ urhtú A511S ^5 
be-Annú x>o fi&r\%An. JZÁ p^n^^n 1 nrt an aky\a 05 
scníobxvó An gtome a^us 45 noccdt) a ótn*o pi^cAt) 

Jasca : tTlón^ *ótnc, x\ p^nj^in tmeÁj, a Hí 
nx\ gc^c ! UtfittnjtmíT) T>oT) soittse. TUtitt 
pe-AnnA t>ot) ótÁmce ce^óc isce^ó. C-á 
concAb^ii^c 1 n-^en n^ tioi'óúe, T>eittceAtt. 

pAttjAn : mí-At)^. 

Sasca : CéAWo é ? TTIÍ-Át) ! SeAX>, ctngim 
ttí. 50 T)eimm, is mórt ^n mí-Át) mnc ^n 
ptimneog x\ £>eit x>útiza. Aó is mise aca 
50 sasza a^vís X)'féAóAS ótnge 1 n-Am. Aó 
p\n, osctóóAT) mnc í. 
(tei^e^nn sé ^m beit ctm n^ -ptimneoi^e t>'osc<mU:) 

CttiASAC : T\Á T)em, nÁ T)em. 

Pahsau : Tí1í-a£>.a, mi-AúA. 

Sasca : Cax> T)eiTtm ? tTH-^t) ! tTlí-Át) ! T)Á 
mbexvó aov\ tfiAit ionnx\c, a tmeAttám , 
sÁnóótÁ ak atí mi-^t). TM mbexvú ^on 
meisne^c lonn^c, ní fAn^Á Annsm. t)í 1T) 
fe^n, a tnnne ! U^n isce^c. lAnn^im 
Agus Atótimjim onc ce^cc. féAó smn 45- 
-peiteAm te^c. Ua-r, a^us ua^ax> 1 nT)ÁUvi£> 
^onAU* te^c, Atmso nó 1 n-^on &\"c eite is 
nogA teAC. 

pAnjAn : tTlí-^. 

Jasca : Tlí nojA ? pé^c, a CttíAS^ij, ni no%A 
tets. t!ó a ntiT) me^tcA ! Tlít ói*Ldó An UiC cuAite 19 

meisnij 1*0 úoirc 50 Lém. TTIo "óuftsLÁn 

púc. T)nuim mo L^pA LeAC. 
CLuasac : Ó, a 5 ASC ^> n ^ ceon-d Leac; a 

teicéiT) x>e spónc ní n^it) niAtfi AgAtn. 
pAtijAn : 1Tlí-At)A. 
JJasca : A1L1L1Ú, a pm ftoicc, zá ciAóán 10 

jLón sÁn-ómn. ~Ga ■oAowe Ann, a Cluasai$ 

nAt Á1L Leo a jLón. Aó T>xm Liom-SA, ní 

tnnneas 50 *ocí é. 
pAtijAn : XX\\-aX)A. 
Sasca : Y\a nócAí áívoa azá A\%e ! 
CttiASAC : An x>ónx> T>oitfiw azá Ann ! 
JJasca : pmmA T>onnA avi T>otfiAm com; a 

*óuwe ! 
CttiASAC : C^núsó avi T>otfiAm ci^n, A*oéAn- 

ftaimi. 
JJasca : riAó ge^LL Le Liúc Onpeus é! 
CtuASAC : te cnuic Cn^ipcme, ceAp^im-se! 
Sasca : te LiotíiÁn ^5 cimiLc T>e'n i^n^nn ! 
CttiASAC : te saX)A 1 n-AónAnn 1 n-^mAt) ! 
pAn^An : XTIí-áúa. 
2Jasca : X\\ ónei*opeÁ é, a óaua, ac nuAin 

An^ouigeAnn sé gLón SAn oi^óce, níL pumneog 

nÁ TioscALcAn, níL T>ume nÁ Léime^nn as a 

LeAb^it), níL m^nA nÁ Leige^nn ^Iaxtí as. 

xVgus tiA bnonncAisí a c^icceAn Leis ! 

t)íonn An cALAtfi 'via cimceALL T>ut> acu — 

se^nA-ónógA, bosc^í, t>uiT>éiL, scuAibíní. 

X)enA, a t)ume, cá atí T)otfMn uiLe 1 n-éAX) 

Le n-A jLón sÁn-t>mn. 

(imtigeAnn pAng^n teis 50 tiotxdnn) 

CttiASAC : Ac pAme, cá sé imtijce ! 20 Ati ttaC ciuvito 

JJasca : ImreACc 5*\n ce^óc Ain ! AC mAn 

siti pém is cntiAg tiom imti£te é. t)exvó 

bneis spómc AgAmn teis. 
CttiASAÓ : 11 í péxVojMmn-se bneis *oo se-AS^rh. 

Zá rnéiT) bó im ónoit)e A^Am óe^n^. . . . 

x\ó nÁnb feAnnA tnímn -pém imteAóc. tDeit) 

sé 1SC15 ptimneog eite. 
Jasca : t)ei > ó, mÁ jeibexmn sé ce^nn An 

oscAitc. tltiT) nÁ fMiji'ú, mÁ ^oemeAt) x>o 

ném óiroú avi Tlí. 
CttiASAC : 1Tlo óeot cú, a ftí ! 

(Á ó-AiteAtri pém siah 1 ^cacaoi-r tutteAnn) 

Aó An bjMCAís An btnte a bí Am. Ttle^s^s 

50 mbms-peAt) sé ^n gtome. 

(CAite^nn 5 ASC<A é P élT1 isce-Aó s-dn scAt&om eite) 
Sasca : ttl eAS^s 50 mbm spe^-SA *oo ónoit)e. 
CttiASAC : ' 1s geAtt te tiúc Onpetis é/ ^nsA 

cus>a, tiA ! tiA ! tiA 
JJasca : ' Cxvrúsó ^n T>omAm ciah/ AnsA ctts-A, 

tií ! tií ! tií ! 
CttiASAC : X)An -piAt) ac beit) eAtJznA\ A^Am te 

tnnnsmc nti,dm nA%AT> AbxMte — ac cé óneit)- 

•pit) mé ? 
Sasca : AbAite ní nA%A\n coit)ce. pm-pAin 

^nnso ^mn. Agtis T),átcA ax\ scéit, tAtt 

An *óeis atzá av\ pott. 
CVuasac : "Cá fnos A-^Am, ac An óum^ 615111 

mtim zuAtAt 1 gcomn^i^úe. 
Sasca : Hitis zuAtAX, 50 teon m-Aise, nóime^c 

ó som, ntiAm teAj-^is mé. 
CtuASAc : T)eise^t, T>eise-<vt, *oeise>át. Ac, a 

^ASZA, AgAltt pATi^A^n A^US S1Í1Í1 Ag m^gAt) 

t?é. 

(Uéi$e-Ann sé sn-A 0*1 tío ^nís) Att UlC UUAlte 21 

JJasca : Óíte^s 50 ^ocAócp^ An mbín gonm é. 
CtUASAC : Ó se^vó, T)íneAó, ^n mbín gonm ! 

Cé óonn^ic niAtíi mbín An óaz ? 
JJasca : Tlós nA cAúnAó, a tíiic ó ! 
CtUASAC : An e^t) m^ise ? Ac ce^nc 50 teon 

ni jmca mAitmm tim cnÁcnónA Agtis mbín 

Ain. A511S cat) ^oéAmpÁ r\Á n^ib cttngín 

be^5 ak av\ mbín Aige ? 
Sasca : Cttngín ? 

Cíuasac : SeA*ó, a^us mtinA mbe^t) at\ cttngm 
sm bí mo ponc semnce. tAmig sé 50 
tiob^nn onm omceAtt cúmne snAi*oe, Agtis 
muriA mbexvó av\ ctog bíos m^nb Aige. 
Ó m^ise, nAc món av\ cnuAg, gAn *oti$e Ann 
á ctnnpexvú ctog oncA 50 tém, iT)m oaic 
A5ti s mAT)nAÍ. 

Sasca : 

{As térnic as aw -^CAtAowi A'gas a^ mnnce Le \\ÁtAs) 
O sé A-^Am, jza sé A^Am ! 

CttiASAC : Aititm ! cax> é av\ ^uax>ak t\ua so 
-púc ? 

^asca : ~CÁ sé AgAm, at\ pte^n a 'úéAnpMt) 
ní t)íom. tTlo ceot t>o c^mnc ! 1Tlo 
jnei'ón 50 tém cti ! Ó a Cuiasaij, a 
cnoi^óe, cAicpeAt) cú pógAt). 
(CtoisceAR -poúnAm Amtnc) 

CtttASAC : 61 sc ! zÁtAR a^ ceAóc. 

^asca : Sé An tlí é. Cá bptnt mo cóca ? 

A511S -péAó at\ cnoc atzá onm ! 

(CtMíte<Ann sé a cóca Am, a^us stíocAnn sé a p lonn-A'ó) 

CtttASAC : Amfl -péAó onm-sA, ajjus íia seAnA- 
bAtCAisí acá onm. t)eAT) nÁmigce 50 T>eo. 22 6ti tuC ctuMte 

Sasca : t>Ain smtnc ah £)ótAin *óíoc ^us 
■oé<\tij.\Ain ctiis. 

(Ua^ait) iia Uica ó^a isceAó 'tia muemcio a^us Cos- 
Uu\t, SctiAnvóA, 5 nt1A 5^ c > Súit-meAn 'iia nT)iAi*ó. 
SocnmgceAn iia cAtAomeACA, cAtAom tntteAnn 
*oon ftí, a tmom teis An bptnnneoi^ ac cAiriAtt AmAó 
u&iti, a$us cAtAom cntiAiT) au *óeis t>o Cos-ttiAt 
a^us 00 Jrua^aó, ^n c ^é ^ 00 ScuAmT)A a^us T)o 
Jasca. ^AUAnn ua Uióa 05A 1 teAt-pÁmne ar 
ati tmtÁn, Súit-meAn a^us CUiasaó ontA. 1at> 50 
tém 'ha seASAtft 50 T)CA5Ann ah tlí) 

CÁc : VflónA tnuc, a Óoittse. 

(tluAm cá au Hí'nA stiit)e, ca^auu gASCA ós a óoriiAm) 

JJasca : A tlí u^SAit, zÁ caua Annso A^Am ón 
T>cti^ic, CUias^c ^ Ainm. 1.A.n<Ann sé ce^T) 
50 titmiAt onc ^AnAmAMniz 1 tÁtxMn n<d TMtA 
m-An ctiAtA sé cn-Acc ^n a món-eAgnA. 

Ati Xl\ : p^itce notfiAC, a pn £15 ón T>cti<Ait. 
Ux\n A5US 81)1*6 im Aice. 
(Uti^Ann Jasca a óAtAoin T>ó) 
1s món é mo rhe^s au tfmmcm tiA ctuMte. 
JZá se^sm^óc Ajjtis cút-£éit ionnc,A t\Aó 
mimc a jeit3im sa TMit so Ag^m-SA. 
(péACAnn sé cimceAtt ontA) 
StUTJlt). 

"&ASZ& : xXtctnnge eite A^Am onc, a Óoittse, 50 
jjcexvoóctA t)om ^n Cúmc pÁjjAinc ^n pe-At) 
CAm,Aitt. Tli i^nnp<úinn é ac 50 me^SAim 
jjuit ctm teASA n-A Uíojacua é mo jnó. 

An Uí : tlA ! tTle^SAnn sit> tnte é sm. An 
T)óig te<\c, a Cos-ttiAt, gtin péiT>m tmn T>ut 
An . ^gAit) gAn Jasca ? 
(tlí T)emeAnn Cos-tuAt ac ua guAitne T>'ÁnT>ú) 

Ati ílí : TZusa, a "SnuA^A^ ? 

(T)emeAnn J^^S^^ ^ 11 t? *ut> céATWA) Att tuC CUAlte 23 

Ari tlí : Utis-A, a Scu^m-óA ? 

(T)eine<Arm ScuAnró^ av\ mi*o céAX)r\A) 

Ati Xl\ : CAitpe^T) 5éitte,<yó, is bAog^t tiom, 
t)o T)eAjóomAittte tiA T)^U\, a Jasca. 

Sasca : Uáim pott-ótn > óe,4c T)íoc, a ítí. 

(imtige^nn 5-asca. t-ADRAnn aw tlí ós íse-at te 
CXmasac A-gus T)emi*o £Áme) 

Cos-l/tiAÉ (1 teAt-cAoitt te JftUAjjAc) : Cax> é ax\ 

1pUAX)An SO ATZÁ pé $^ sc ^> t)ftllt piOS A^AZ ? 

StttiAjAC : Ca tipios 'ootti-SA ? T)em c'fi-ap- 
ntnje oric -pém ! 

Cos-ltiAC : Tli X)óca 50 tiptnt Ann aó cte^s ótin 

A1tte AV\ flí T)0 tdt)A1ttC A1tt. 

JJratiASAC : Ait)e ! n^ó m^ic m^tt Aitmje^nn 
Ua^ós Uai^ósíti ! 

Cos-Iuac : p^n 50 m\)eAX> im Rí ^gtis T)íot|MT) 
aw cotriAtt sm te^c. 

Ati ttí (45 cAinnc 50 ttíojAtíiAit) : A m^ite 
a-^ús a mótttiAiste, is eot T)aoi£) ctiis -dn 
cttummjte seo. tlí 5^*6 T)om-s,A m-Att sm 
Aon ní T)o tt^t) tit) — aó so : 5° gcAitp'ó 
siD avi óeisc T)o ptéi*óe g^n Aon Aómtisán 
nÁ ^ac 'ne seA*ó. Thgmc a^us x>ecónAm — 
ctnmmgit) Aitt sm — jzá scttómséAtt 'nÁn 
meAsc. 

(A5 c-Awnc 'tia rhAlAmz x>e $tit ^511 s AS émge 50 
nob^nn ctm pé\ACAmc ak ati o-ptnnneoi^ ^n a cút) 
Q, cÁ sí AtttAijc — t)ptnt 5AC -ptimneoj; eite 
sa C15 T>únzA pé m^tt órrotngeAS. 
(^éAóArm sé mótt twiceAtt) 
Utis^, a $tttixY5Ai;g. Tlíott *óemis pAittije 

An Ct1ttt1S SO ? 1S T)AOtt A *ÓÍOU\mAtt AS 24 Ati tuC ctu\ite 

c'fAilUjo i'caiia. ~CÁ 50 niAic. Ac An 
e<dgl4 n<\ IhvajUn, nntij-se, a Óúit-tfieAn, 
Agus t)ein p^me cx\oti -Amuiú T>en T>on<\s. 

(ttntl$edT1tl Sint-nie^R aitiac) 

Att ttí (50 ftio&dtfiAtt) : UAnriíT) uttxMti auois 
cun é^szeAtZA. Cé tosnóó^it) ? 

5HUA5AC ] 

Cos-tuAC (aj émje te céite) : A Óoittse . . 

SCUAtt1t>A ) 

Ati ftí : Ó lió lió ! An m^n sm azá ? tlí 
tieit) atí Rí g^n c^n^iscí, óím. t)uet, a 
jnuAgxMj, ós cusa m-AC An téijmn xvgus 
tuc nA teAtt^ntAmne, éiscpe^T) te^c-SA An 

T)CÚ1S. 

StttiAjAC : x\ Hí uASAit ajus a iti^ice Án T>cíne, 
ní miAri tiom £>ún jjcuit) ^m^ t>o cun Amu te 
znÁtzAS ^ax>a. t)eAT> óoríi gunc^ Agus is 
-péiT)m tiom. 
An ttí : Zá súit ^gAtn é, ^ X>nÁtAin. 

(CtnneAnn Jru^s-ac a spéAcU\í Ain, có^Ann sé be^nc 
pÁipédft as a póCA a^us 5t^nx\nn sé a scónn-Aó 
cúpU\ tiAin). 

SHVIA5AÓ : Corh jmt>a Agus a téijeAnn mo 

óuiT) eoUvis — rrí nó-ttión é ,<\T>mui;gim 

tlA tucA Ó5A (50 mAgAm^it) : Ó ! Ó ! Ó ! 

Ati Ht : OúmeAS ! 

(CumeAtin JntiA^c síos n^ pÁipém, có^Ann sé ciar- 
súir AniAó as a póc<\, séiT>eAnn sé a snón, Agus 
cosrmigeAnn axús) 

S^UAJAC : Cotfl 1£AT)A AgUS A télge^nn mo CU1T) 

eotAis, >águs mo cuAnT)x\c si>An 1 scx\m Án 
gcmeAt), is ms tía sp^SAnn^ món,A a síne^nn 
^m>AC ón tlúts 50 T)cí tÁn nA Tix1isia, a 
SemeAT) is a síotnuij Án seAn is Án smn- AT1 UlC UtlAlte 25 

se<m. X)a tmne tía c^ttce contAtfiUx, X)A 
tmne nA pe^nAnnA péxmAóA, X)A tmne x\a 
\x\A%a tnéite nÁn teonA *óó^X) aó avi spém 
1S aw sUaX). 

Ha ttiCA Ó5A : 1TlAit ^n pean ! 

5«viA5AC : S^n né ón^úA sm Án scame, is An 
uaczar riA cnumne, -pén spém is pén 
ngném, a triot) corhntn'óe on^mn. gAot 
tm ^n eAnnAij Án tAitmiti, ^Aot te au 
zsAtrinAit) Án ngon^t), ^Aot t>oj; An pójtriAm 
Án n-Ait>m . . . 

Ati tlí : Se#ó, se^vó, a gnu^gAij téije^ncA, 
ac . . . 

JJtttJASAC : Ctngim cú, a tlí. T)éAnpA*o é 
gtonnú. 
(lomptnge^nn sé noinnc teAcn^c). 

Ati ttí (te CUiasaó) : TZÁ sé 50 tnongAncAó 
téije^ncA ? T)Á ttpeicteá é A5 scnAc^vó 
An cnoi'óe as teAX)AK — ac is nó-jeAt teis a 
téige^nn *oo ctm 1 n-úit. 

SmiAjAC : ílí T>emceAn sa sc^m cat> as a 
*ocÁmi5 Án nAtfiA, av\ Cac . . . 

tlA l/UCA : X)ú, X)ú, X)ú {a^us món-fotn^m). 

JJttUAjAC : . . ac sé ctiAimm wa scotÁmí is 
mó — Agtis cÁim-se An aow Aigne teo — gtm 
ón €hj;tpc,An cín > ói.Arh,Ain > úoitt) sm, a céAX)- 
támij; sé. xVgtis m^n cntitú A\n sm, péAó 
atí Spíimx. — tlí *oóca gtm LíonrhAn An u^m 
úx) 1AT) mAn ^oemceAn sa scAm gtm *óem 
An cme mí-^mAnAó xm, via tiéigipcig, X)ía 
*oen cac — stÁn m^n a n-mnsceAn é . . . 

tlA IttcA ója : X)ú ! X)ú ! X)ú ! X)ú ! 26 <M1 LtiC ctu\ite 

"CnuAjAC : . . . Agus 50 ti-\<vóuai > oís é. Agus 
5*\lu\im-se onm a n^*ó — Agus Aoncuige^nn 
a tÁn món-ujTMn tiom — gunAb é sm tug 
T)on Cac x\n c-uAt>An t^n cuimse is T>uAt 
t>o niT)iu. 
(Vnon-fotitAm arís A5 tia Uica 054) 

S^tiASAC : Tlí pios T)úmn cionnus a teAtnuij- 
eAX>An AmAó An -puxviT) at\ T)omAm ón T>cín 
sm via ílíte. Aó is nAme<AC av\ scéAt, a 
món-u^iste, gun ge^nn 50 gctoisceAn cnácc 
onúA 1 scAm TiA tiémeAnn. t)í ní Annso 
sa csex\n-^\imsm Agus £>í sé T>e mí-Át) Am 
súit teis a cAitteAm^mc 1 gCAt. xVgus 
cat> T)em sift At gun cuine^vó súit eite 'via 
óe^nn — súit cx\ic. . . . 

Ati tlí (é bné^n x>e) : A ^nuAgAig . . . 

Shvjajac (50 T)eipne^ó) : ZÁ 50 m^it, a tlí, 
^oé-dnpAT) ge-Ann é. 
(lomptJigeAnn sé nomnc eite te^cAn-Ac). 
t)í ^n scéAt nios nÁmije pós acu 1 SASAnA 
— ac ní scé^t nuA é sm, r>Án nT)óij — m^n 
boT)<AC T)e mumcm Whiccmgcon T)emce^n, 
^oemexvó ÁnT)-méme x\n tonT)Am T>e. Agus 
cé -An p-Ac ? Uoisc cac T)o fteit Aige. 
1 ll^metm, sa 5 e ^ nrn ^ 1ri ÁmtAt . . . 

Ati ttí : A J^AS^S • • • 

Cos-ltíAC (^5 émje) : Cumim ós x>o comAm, 
A fci, 50 gcumceAn cnÁcc^s gnuAgAij pé 
bnÁgxMT) ^n Ac.AT)Airn UíogAmUx lonnus 50 
mbnonnp^í céim T)occúnA onoris causa aih. 

Ati ttí (te Ctu<ASAó) : beit) 5 nt, ^5 A( ^ &n tfium 
nx\ muice ^nois. TTlxMc ati smAomeAm é. Aíl UlC UtlAlte 27 

Ac a jJnuAgAig téije^ncA, n^ó ttptnt com- 
Amte An tnc aj;ac T>úmn T>e X)Ánn avi téijmn 
50 tém ? 

^ntiASAC : "Cá. "OtittnAÍs pém é, a tlí — ^n 
téijednn. ITIón é An téije-Ann ; cat) a 
títt-d'ópAt) Am ? Sé mo corhAinte-se, a ftí 
nÁ scoite^nnA t>o tttmtí T>on aos 05 ... . 
('Pot'RAtn uAtoÁSAC a^ aw aos 05) 
. . . ceAtro-scoiteAnn^, a ftí, 'n^ mtimp 
T)óit) cte^SAnn-A An Caic a^us cionnus ixvo 
T)o sÁnú. UÁ An scéim 50 tém A^A\r\ Annso. 
Aó ctm í oit>mú 1 gceanc, CAic-pedn ^n 
Tnnne ceAnc Tt'fA&AiX, ^n *ocúis, mnne 
ctnscionnAó, cníon^, téije^nc^ — mÁ zÁ a 
teitéiT) te p^jÁit 

An tlí : Utngim t>o pteAn, a JntiAgAit;. 50 
nAit) m-Aic a%atz. thiet, a tiAiste, cat> T>em 

Slt) ? 

tlA ItiCA Ó5A (aj; émje ^n a nj;túnAi£>) : TH 
nAgAimít) An scoit Anís, ní n^jAimíT) ^n 
scoit ^nís, ní nAgAimíT) ^n scoit Anís ! 
(ajiis mónpocnAm). 

An tlí : Cmme^s ! 

EctiAtn'DA (45 émje) : t)pttit ceAX) c^mnce 
a^axy\-sa, a Uí ? 

5^tt A5AC : Ac a tli , níon mímjeds mo ptean -pós . 

An tlí : Ce<vpAim 50 iDctngim é, a jnuAgAij. 
X\c tnÁ ca sé a^az, CAt)Am T>om é Agtis 
x>éAnipAX) mAócnAtfi is coT>txyó Am. xXnois, 
a SctiAm^óA ! 

S^tlASAC : tlítim SÁSZA, A Hí. tlí fUAUAS 

cocnom nA pémne. 
An tlt : Swt>, a óaka. 28 v\n LuC uiiAite 

Suuajac : tlí óint)peAT) ! ílíUm sásza ! 

An ttí : Suit), a x\m^T)Ám. 
(SuróeAtm sé *oe pneib) 

SctiAtnÓA : Hí tuó téigexmcA mise, íhm is eot 
tk\oiD. ílí n^D-AS niAtfi a£ au scoit nÁts- 
ititiUA. Ac cu 151111 ^n méit) seo. Hí sa 
né óivúa is t>eo Tnimn Anois aó sa né t>oncA. 
X)a Unne tiAin — cionntis AT)u£)Amc JnuAgAó 
é — tía sp-Ás^nn^ tnón^, nA mÁjA métce. 
x\c cax> zÁ A^AMnn Anois ? pott T)onóA pé 
unUm. Cax> pé n*oeAn ^n c-^cnú ? Án 

(t)uAtdt) b^s ^5 Ati aos 05) 

Cxvo é atí teige^s ? X)Ás An Caic. 

(itlón-bu-AUvo b^s a te-An-dnti cúptd nóime-Ac) 
"CÁ aví méiT) sm soitém. Anois cionntis a 
^óé^npvimíT) é, a uAiste ? t)uet, cÁ pte^n 

A^Am-SA. 

(tnótt-coftmnge sa ctuDeAccAm. " Cax> é ? C-at) é?") 
1s tém T)o c^ó víac pétom Unn péin T)eme 
T)o ótin teis. 

An c-Aos 65:0! 

Cos-l/tiAC (aj téimc 'nA stn*óe) : tlí píon, ní 
píon sm ! 

ScuAtnÓA : t)í ftos a^axw 50 n-AbnóóAt) Cos- 
ttiAú é sm. Ac 50 tipeicpexvo Cos-tuAt 45 
x>éAVíArh be^nc x>'á cuit) bUvóm Amn . . . 

Cos-tuAt : Cípn, óípm. 

ScuAmt>A : t)Ati ! Ac cá nAtt^s ? Ó seAt> ! 
Uéijimís 50 T)cí bun-pnéim An scéit. Cax> 
é me^s An óme ^óAonnA An avi 5CAC ? IpuAt 
a^us gnAm (bu^Uvó món bAs). CU151T) 50 
rriAic — óorh mAic tmne — gun sumAtne s^nn- An tuC uviAite 29 

cac teisceAtfiAit é, nÁ ctnmnijeAnn coi*óce 
ac Ain -pém. Cé *óem niAífi ca^a *oe cac ? 
Cé óonnAic niAtfi cac 'á ótin pém Atrm An 
triAice te tiémne ? tlí tiÁit teis An ÁitneAóc. 
X)Á mt/Átt, An mAnttócA'ó sé An c-éAn bmn 
An cnAoit) ? Hít mACÁncAóc nÁ twi'óeAóAs 
Ann ; jjoi^oeAnn sé T)mnéAn An cé a coc- 
tnjeAnn é. ílí cosnAnn sé An cig ar 
jA'OAi'óe An nós mAT>nA. 1 n-Amm Cntnm, 
cat) a ^óemeAnn sé ? ttnje cois ceme, 
stn'úe sa óACAom is compón^OAige, a jonAt) 
pén ngném, Agtis tAn Aon ní eite, a tiotg 
t>o tíonA^ó An ais nó An éigm. (t)tiAtA > ó 
t>As). xXgtis cé ca com meAccA teis ? An 
cnoiT> sé niAtn te n-A óom-jteACAi'úe pém ? 
Tlíon cnoiT), aó 1 gcomntn^óe teo so aca 
níos ttijA níos tAige nÁ é. TIaó píon *óom, 
a tiAiste ? 

CÁc : 1s píon, is píon. 

SctiAmt)A : t)uet mÁ's píon, cé An *p^ú 50 

gcoctngceAn é ? Cat> T>em at\ cme T)AonnA? 

tlí ctnnpmn sti as teis nóimeAc ' AT>em 

siat>, ' tntinA mbeA*ó nA ttióA.' ÓtiAtA si£> 

tnte An óAmnc sm. 

CÁc : CtiAtAmAn. 

SuuAtti'ÓA : SeAt), xwas eAt>. Anois *oom 
pteAn. Hí cAicneoóAit) sé te tiAos tía 
T)íc céitte, teis tía t>tiAitim-sciAc acá 
AgAmn. 

t»A Iuca Ó5A : Ó ! 

ScuAtnÚA : Ac cá mo seASAtfi onc-SA, a Rí, 
A511S An tticc nA ctnscionnA. 

11a tttÓA Ó5A : Á ! 30 AH tuc nuMte 

ScuAtnt>A : Cisctt). 11uAin is tnón é An c-otc, 
is ^éAn é An teije^s. Hu^m is cnu^it) 
T)on ó^ittij, CAitpit) sí — a — imceAóc téi. 
IÁ 50 11UMÚ. fflunA mbeimís-ne ^nn, ní 
óoúóótAÍ An cac. Uá sé sm cnucuijce 

Att c-Aos Ó5 : UA. 

SctiAttit>A : X)Á timj; sm sé a moU\im-se T)^oit>, 
a uAiste, nÁ scAitc T)o óun suas, SAotAn- 
scat) T)o ■óéAnAtfi. VfiÁ zÁ An cme TMonn-A 
óom toeAg bui'óeAóAS tmn 50 mb'feAnn teo 
^n cac n^ smne — t>uet, bíot) ^cu. TH 
jjUvnpmíT) ^n c-untÁn T)óit> a cuitte. 
(tDuAtAt) bAs). Tlí piocpAimíT) An bnúsc^n 
T)en óiscm. 

Cac : Tlí pioc-pAimí-o. 

(t>UAUVÓ X)AS) 

SctiAtn'DA : tlí íospAimlT) avi x>mox>An T)óitt. 

(t>UAUVÓ t)As) 

ScuAtri^A : 1 n-Aon focAX, AmÁm ní óuinptmíT) 
suas teo a cuitte — ^ot)AX>Ám atí x>á cnÁij, 
UAit)^ at\ X)Á zaoX), ce-AngA tiom te^c. 
Smne nó aw Cac. U05 nó FÁ5. 
(tTlón-óuAUvó bAs a teAtiAnn cdtn-Att) 

SctiAttfÓA : Aó cat) tnM ge^tt on^mn -pém iT)m 
^n X)Á tmn ? 

tlA ItíCA Ó5A : Se^t), T)íneAó ! 

SctiAttit>A : éiscit). Seo é mo pte^n. TUg- 
AimíT) 50 tém pén T)cu*mú. 

íIa IttÓA Ó5A : pén t)cuaic ? Ó ! Ó ! 

SctiAtttt>A : )?én T)cuaic ax>uX)akc, pén T)cu^mú 
xvoemim. 1s T)UAt T)o gAó nAisitm xm x>omAi\ 
T)ut stAn uxMne^ncA ^n ax\ á\t: gun^E) ^s 
T)óift. 1s Aú-nuA^óc^mc óme T)óit) é. Ón ATl tuc ciiAite 31 

•octixMC T>o 5-AÓ m-dc mÁtAn AgAinn cé n^ó 
mAic tib é AT)ifix\iL. Agtis T>emim tib 
akis — céijimís ^nocc pén T)cu^it. 

tlA ttiéA ója : t)ú ! X)ú ! 

SctiAtti'ÓA : p^n-^vó ^n Rí ^nnso, mÁ's Áitteis. . . 

tlA ItiÓA Ó5A : & ! 

Scuahiúa : Agus JnuAgAó b'féiTnn. 

Ha IticA Ó5A : Á ! 

Cos-ltiAt : A511S cti pém, ^av\ AtfmAS. 

SctiAtnÓA : A óUvóAme, ní 'óéAnjMmn TMbc 
t)íoc ! Aó cá bneAtt onc. ]?én T>cti^it a 
HAj-At), 'bún T>cneonú -<mn, m^n T)o tneontng 
1TUois a pobAtt jmt) ó. 

l/tic Ó5 : Aó jeobAimís 50 tém X>as . . . 

Ha tucA Ó5A : TMne^ó, te puAóc is te gonc^. 

SctiAtnt)A : An^, biot) ci^tt éigm AgAib. U4 
^n c-xStf) tmn. UÁ An -pojttiAn btn'óe ^nn. 
CÁ x\a mij^ méite tÁn *oe t>iAt> poLám 
a *óéAn j £Ai?> cai nbe T>'x*n ngoite is X)'Án 
stÁmce. Uéijimís -pén T>ctixvit AT)einim 50 
socnóccAn atí óeisc. (X)uáIa*ó b^s ó 
Ciuasaó) RuT) eite, pé^ó-Aimís nóimeAC 
on^mn -pém. Cax> a óímíT) ? Cnoicexmn 
btn^óe, az pé n-Án súitib, ctncim ctin peoU*, 
e^sbtn'ó tiA bpic^men. Agtis péAóAit) Anois 
^n Án gc^nAiT) CUiasaó -Annso. péAóAi*ó 
aví -ptnnne^m azá Anr\, atí csúit jtmn- 
^ibit), aví cnoiceAnn -potám. Uéigimís pén 
T)ctiAit, xvoemim aíús. — Agtis mo tApA is 
mo bniACAn T>Aoib — mAn ní péiT)m T>ut 'n-án 
n-éAgmtns — gtin ge^nn 50 mbÁsóóCAn 5AÓ 
caz x>Á bptnt Ann. An te^óc tAn n-Ais 
T)úmn , bei*ó nu A-ónoc on^mn — ce^nn , táiTn n, 32 v\n tuC ruAite 

ptiinm\Atin\it, 5m.Aii-T)ói$ce. A$us bei*ó 
pAngAft is a sóívo, is a gcn-ám^inc *o'á 
X)Ámi pé'n né. U-á mo óotfiAmte AgAit). 
(lllón-connuige s& cui-oe^cc-Ain. X)uaI&*ó oas a^ 
•oume nó bemc, -anois is -Anís) 

Cos-tuAÚ (^5 téimc W óeASAtfi) : Agus s^b-Aim- 
se onm a nÁt> nÁn óuAtAtAS ni^tfi 1 n-^on 
T)<áit tiAS^it s-Aon-foU*, cotfiAmte is xneAtzA. 

Ati Uí : Ó ! 

Cos-ttiAC : A tlí xvgus a món-tuiste mo cíne, 
níon ónei*oe^s m^tfi 50 mbneAcpvó An 1Á 
onm óoi"óóe n^ An Aon fíonrh^c *oe Cme 
ÁnsA riA tuó, a teicétt) a ótos. At nti^m 
-pé^cAim omóeAtt An An gctii'oe^ócxMn so — 
ptún v\a bpe^n ngnoi^óe, btxSt nA X)Ax\znAtZA 
— azá cntnnmjúe te óéite ^nnso SAn tiAm 
is miAmce T>'Án scAin jjtónrhAm, aj^us 
nti^m téi$im smAomce a gcnoi^óe Agtis 
suAtA*ó a n-mcmne, pé rtiAn téi$im Anois 
1^*0, is j;eAt tiom, se^vó is ge^t tiom gtin 
LAbAm SctiAm^óA mAn *oo U\bAtn. 
(DuaUvo b-As A5 mitne nó bemc) 
^pé-AóAim món-úimce^tt on^ib a^us cím 
av\ tiime An X)ún n-éAT>An, aw c^nctnsne An 
X)ún mbé^t, An btnte 1 nbún gcnoi^óe. Ajgus 
bexmntnjim An cé a scAip 1 n-^on ónÁit) 
AtfiÁtn aví meAC is An meAtcAóc a bnútj; 
Án jctne -pé ón gcéxvo tÁ x>o cnéigeAT^n 
a n-Átc pén ngném ctm *otit síos sa T)om- 
óe^óc Agtis 1 bpómsíb mibA An *ootfutn. 
(tTlón-buAtA*o b>AS a^ ^n aos 05) 

Cos-luAC : A Rí, nít tÁ ó tÁnA^-SA 1 n-^ots 
v\a ctnscionnA r\Á gtin jottt ax\ me^cc-dóc 
sm onm, Agtis mó^x>eAs An tic mAtAn a An UiC unAite 33 

mAnt)tn$eAt) 50 pe^ttcdó ^5 An bpAn^An 
so A^Amne, r\Á mAmpnn tÁ r\Á r\Á co*o- 
tóó^mn oi*óóe g^n mo *óíóe,Att t>o ^óéAnAm 
An meisne^ó nuA t>o múscAitc 'nÁn T>cneit>. 

SntiAjAC : ílí ! ttí ! ^n nós V\Anr\\X)Al. 

Cos-ttiAÉ : te fat>a au LA Aorhxngim, t>í mo 
s^otdn 1 n-Aisce. Ac Anois, ^noóc — a 
btn^óe-sm te Scu-aiti'óa — óím at\ tASA\n — 
ní tie^vó aó ^n U\om cnó?>AóZA — 1 ngAó súit, 
ax\ tfieAnm^ <an 5^0 éAX>An, ax\ cin-5n-á*ó 
An -pmóAt) 1 ng^ó cnoi*óe. 

tlA Iuca Ó5A : TTIxMt ^n pe^n, mait ax\ pe^n! 
Sm 1 ax\ ó^mnc ! 

(UÓ5-AHTI Cos-tu-At a CiAfisúin Am-Aó ^gus cimite<\nn 
sé T)'á éAX>óx\ é) 

Cos-Íuac : "Cá T>eme Ar\ oi*óóe tte^nntngte seo, 
zá *oeme te né x\a T>^omse, te comnAi*óe 
X)UAn pé unlÁnAiX). "C& Án n-áic pén ngném 
^5 -peiteAtfi tmn. éimgimís ^gtis stACAimís 
í. 

tlA ttiCA Ó5A : tTUit ax\ \:eAn (a^us món- 
OtlA'UVÓ X)as). 

COS-l/tlAC : SCAltC AT>tlt)AmC Sé, SAOtAn-SZAT> 

AT>tit>Amc sé. UógAim suas ^n X)Á fooAt 
sm A5us CAitim si^n te x\-a -pus iat>. 
tlA itiCA Ó5A : ITIo óeot x>o ó^mnc. tTlo 
jnei^ón x>o ónoi*óe. Cos-ttiAt a bú ! 

Att Uí : Ciúme^s, nó ctmp^n axtiac sit>. 

Cos-ltiAé : UeióexVó a ttijjAim-se Am, ceióe-At) 
Agtis mt nÁme^ó. CdfcAnpxVó sé aíx\aó pén 
X)ipÁSAó smn. CotóóAt) sé te jjnÁmne 
comce smn — smne azá cógtA An stisní 34 Atl tuC CUAlte 

bÁjínn. Sirme acá beAttnjte au AnAn 
DáCAeitdj tAb-Anp-At) sé pé^n te n'tte t)úmn 
— dgus 111 sce te n'ót. 

(Aiu\-t s onmnge sa csUiAg) 

tlA tticA Ója : t)ú \ t>ú \ X)ú ! 

Cos-ttiAÉ : Aó ní ak neite conpon'óA mAn 
tiAjjtm Agtis AnÁn tiÁCAenA a tttmtngim mo 
óottiAmte >óaoi£). t)A nÁme tiom é 1 nt)Áit 
óotti meAnmnAó tiASAt tit>. tTI An cÁ ttptnt 
An ttió AgAmn a tógpAt) ceAtm Anís sa 
csAogAt, t>a nT>einimís An ceiceAt) acá 
motCA Aijje T)úmn. í)ptnt a teitéiT) Annso? 

íia IticA ója : na ! nít ! nít ! 

Cos-ttiAC : mo óeot sift, a pobAitt. tlíon 
*óemeAS t>a£>ca 'óAoit) nóimeAc. Agtis Anois 
ctnmm ós ttún gcottiAm . . . 

An llí : Ós mo óottiAm-se, teT> coit. 

Cos-ttiAC : gAftAitn pÁnxriín — ós t>o úottiAm A 
Hí, An óottiAmte 50 £>ptnt stti Ag cnút téi. 

élftljlt), A tAOÓnA CAtmA T^-ptHt UASAlt TiA 

ttió. dmji'ó AT>emim, as t)ún T>cnom-stiAn. 
5tACAi*ó cujAit) meisneAó Agtis meAnmA. 
UAimíT) cnót)A, cÁnriíT) tíonttiAn, cÁtmíT) 
'nÁn mítcit) 1 gcomnit) An Aom. SACAtAimís 
pé nÁn j;cosai£) é, cAócAimís te nÁn n^éAg- 
Att) é. émigtrns Agtis is tmn au'ís tiAócAn 
nA cntnnne Agtis a otttiAi teAS. "CÁ nÁi^óce 
AgAm. 

(éinige^nn ^n c-aos 05 1 n-^on cstti^g, 45 bti-Atd'ó 
X)as &%us -d^ téimmg. ' Cos-tuAt Abú.' ' Cos-tu^c 
'íia Tlí.' Stnt>e«Ann Cos-Ui«ac A511S cimiteAnn sé a 
ci<Attsúm *o'á é^vo-An) 

Ati Uí : CmmeAS ! CmmeAs AT)emim. An tuC utiAite 35 

ScvtAtnÚA : ~C& 50 bneÁj, a mic ó. At mms 
T>úmn An méiT> seo . . . 

Cos-luAt {'t\A seASAm An\s) : JZA pos AgAm 
cat> T>éAnpxM > ó sé. T)éAnp>Ai > ó sé 50 T>ctnc- 
pimís sa caú. Haó é ajzá ctisce ! Haó é 
azá fAT)AnA > óriAC ! Ac rÁ ceisc A5Atn-SA 
x\m, a cÁmT>e ! í)ptnt tÁ xvnn r\Á cuice<vnn 
twme nó toemc A^A\nn óexmA pém ? 

Ha tticA Ó5A : tlít. 

Cos-ltiAC : t)ptnt oit)óe Ann nÁ ctoiscedn 
scnéAó tucóijje ajjus é 1 mbéAlA\X) t>Áis ? 

tlA ttíCA Ó5A : tlít. 

Cos-l/tiAC : t)ptnt mAiT)m ^nn nÁ CASzAn otogón 
Án mX)Ar\ is Án mÁtAn ? 

tlA ItlCA Ója : tlít. 

Cos-ttiAC : TlÁnt) feAnn míte u^n X)Ás stónm^n 
X)'f Ag-áit An pÁmc ^n ^m ^uaIa te guAUMnn* 
t)Á atí x>\tú n-ÁmeAó mí-t^m£)teAó so ? 
Dulce et decore est pro patria mori. 

(VC\óR-X)UÁlso b-ds Anís) 
5«tiA5AC : e . . . ní mAit tiom cun isce^c onc, 

a X)nÁtA\n f At sé T>econtmi An poc-At. 
Cos-ltiAC : X)aX\ ! T>emim t^n titín gceAnn, a 

pobAitt, 50 teAnpxMtníT) *oen cnoiT) aí\ f ait) 

is cÁ ttió 05 9 r\Án tneAsc. 
SctiAttit>A : tlí, lií . . . ttió 05 At)em sé. 
Cos-Iuac : tTlo móiT) is mo X)n\AtAn X)Ao\X) 

jtin sa t>í5 t)eme^nnAi5, mÁ's 5^*0 é, a 

j;eo£>tAn ^n conp so A^Am-sA. 
SctiAtn'ÓA : V\a \ í\a \ X\a ! — sa IDÍ5 TíemeAnnAij; 

— x>éAmpAmn é. 
Ati tlí : A ua\ ste, a uAiste ! 36 v\n ttiC niAite 

Súit-rheAn (45 mt isce^ó) : Cuj-Ainn, ótrgAmn, 

pAngAfl CugAtnn ! 

(émtgeAnti n<\ Uic*\ 50 téin 451,15 "oeinvo -an x\n bpott. 

Uu5<\nn dn 1lí ^itit^ó scnAC-féACx\mc ar ^\n T>on<\s 

a^us cíonn sé Súit-riiex\n Ann, ^tis é 45 bniseAt) 

x\ Cnoróe A5 5Amit)e) 

An tlí : ScAT)^it), szax>a\'ó. tlít Ann a6 cte^s. 

(Ux\5a\i*o 11 a tuóA tAn n-x\is a^us nÁme onca. Hí 
tA^Aiin Cos-tux\c). 
Ati Uí : 5-At) 1 teit. 

(U^s^nn Súit-rhe<\n 50 rn-Att p\ice<\c ótuge) 
Ati tlí : Cxvo t>o b'^it te^c cteds com gn^nnA 

sm t) , iminc . . . pne^5<din mé. 
StJit-theAU (ak a jtún^iti) ^gus é 1 moóc guit) : 

1s AtfitAfó, a ftí, Oíos Ag éisceaóc te Cos- 

tu^t — cÁimíT) 50 tém bné^n t>e— Agus — 

Agus t-átntg -An sm-AomeArh tsceaó im Aigne 

Agtis — ótntteAs 1 njjníom é %&r\ mAócnAtn, 
Att ttt : Ón tA so axtiaó, cÁm T)íbe-AnúA ón 

gciscm. 5° ^ ^ An ceAtnpAtt teac, Á\z a 

Lompvn 50 mAic cú. 
SctiAtrtt)A (as émge) : tlrhtuigim mnc, a tlí, 

^gus i^nnAim 50 tiurhAl onc é mAiceAtfi t>o 

An ctintis so. 
Att ttt : tlí > úé<\npxyo. 
ScttAtnÓA (ah a gtun-AtO) : A tlí, ttís pétti 05 

u^m. 
51UIA5AC (ah a gtúnAirj, teis) : ImpigimíT) 50 

tém onc é. 

Att ttt : t)uet, rjío'ó Ag^irj. Anuc teAC aíús. 
(imtigeAnn Súit-rheAn 4511S T>ún,<\nn sé ^n "oon-AS. 
5-asca isce<\c) 

Att ftt : Se<vó, ^nois a Cos-tuAt ? . . . CÁ 
Dfmtt sé ? Ati UiC cu^ite 37 

5RUA5AC : tlí t>ó15 tiom 5UTI tAimg sé úak 

n-Ais. 
ScuAint)A : A511S ní móiT)e 50 -ooocjMit). 

Jeotttan -a óonp sa 13Í5 -oemeAnnAig. 
Ati ttí : 1lm. t)uet, cé eite ? X)ÁtzA avi scéit, 

^n t-ámi5 ^asza ? 
Jasca : TlÁ C05 onm, a ftí, An tíioitt. Hí 

n>Ait) teige^s A^^m -am. Aó pé'n oom^n é, 

ní pe^n cdmnce mé m^n is eot Tnnc. ^e-An 

5níomA mé. A5US T>eimm ti£> n^ó t)^05At 

Triímn p^n^An freascA. 

Ati tlí : Cionnus ? t)puit sé mAnX) AgAC ? 

JJasca : JZÁ a ponc semnce. 

(SiuoLann sé 50 T)cí -ati "ooaas &sus 1 ^cionn nóime^c 
jzá sé úxvr n-^is -A511S be<vRCÁn jnttre 1 bpÁipé<\R 
Ai^e. CumeAnn sé síos -ar -án uvXÁn é ós com^iR 
^n Ttí) 

Sasca : TTlAócn^rh T)'á rmeAtir\As au aw scéAt, 
a ítí, ttnse^s r\Á nAi£> T>e X>uai*ó A5 p^n^-dn 
on^mn At so — é T)o te-Aóc AtiiAii xvoctiAit) 
on^mn 5<<m pó^nA ^xvn nAftAt). *t)x\m <<\n 
buAt) sm T>e' Ans-A mise, c ^tis tzá tmn/ 
/A^tis sm é é. 

(CrtomAnn sé síos, osctdnn &r\ pÁipé^n ^stis cós-ann 
-Atn-AC cto^) 

Ati ttí : Aó nít ^nn -Aó cto^. 
2Jasca : T)íneAó. Cto^. 

(t)ti-Aite^nn sé é). 
Ati ttí : thiet ? 

S^sca : VU peice^nn T)o Óoittse ? 
Ati tlí : Cím cto^. 
'Sasza : SeA*ó T>tne-Aó ! Cto^. 

(t)u^ite^nn sé Atiís é). 38 Ati \uC riu\tte 

An ílí : Cuiu uaic, -AT>ei-mm Agus mmig t>o . . . 

Ó ! ruipm atiois. 
JJasca : t)í pos AgAm 50 ucuigpeÁ, a Soittse. 
An Hí : X)au piA*ó aó is jasca An T)AtcA cú 

ajus is ^asza t>o pteAn. I1a ! ha ! 11 a ! 
ScuAtnt>A : Oim-se t>a\X au j:at> aih. 
SmiAjAC : Tli feicim-se aó ctog. 
An Ttí : SeAt> ac AbAirt 50 mbeAt) An ctog sm 

au cnoóATó -pé mtnneÁt pAngAin. TIaó é 

sm é, a "^asza ? 
JJasca : Sé, a fií. 
An ílí (45 émge) : A tJtiAóAittí, cÁ tinn. 

(émige-Ann ati ctnT>e,ACCA 50 tém. téirmT>, mnt1c.1t) 

t>u.ditiT> das -A^tis btiAitiT> ^n cto$. AivotngiT) 

5^sca ar gtiAitmD, 9 á nÁT3 ' ^asza A(\ UAn,Aisce ! ' 

^&sza 50 t)eó ! ' ]?An^nn CUiasac 'ná stn'óe). 

An tlí : Cax) é An j-RtiAim seo onc, a caíla ? 

CttiASAÓ (ajus meAnX)Áll xvm) : Ac, a ftí . . . 

An Uí : CmmeAS AnnsAn. íhiet, a ÚtttASAig ? 

CttlASAC : T)AT>A, a Ttí, T)AT>A. 

An tlí : "Cá -rut) éijjm onc. Ctimim T>e geASAift 

OttC tA£>A1KC. 

CttiASAÓ : t)'-péiT)m r\Á ptnt Aon ní Ann, a TLí, 

aó tMos aj; smAomeAtfi cé cnoóipAt> ati ctoj; 

pé mttmeÁt pAngAm. 
An Uí : é ? 
CttiASAC : Cé ónoópAi^ó Ati CI05 pé rhumeAt 

pAngAin ? 
An ttí : TTlo tém ! níon smAomeAS Am sm. 
Svht-fheAti (45 mc isce^c) : CujAmn ! óuj- 

Amn ! 

(TticiT) 50 tém 50 T)cí ^n pott. CtoisceAR ' Stige 
*oon Ttí.' C45x\nn tneAROAtt -at* Cuiasac. Rice<Ann 
sé 1 bpotAC -ati cút av\ *ooimis. téimeAnn p^n^AR AT1 UlÓ UtlAlte 39 

isce.dc -a^us cne-Asn-A >dn ÁnT)Áin. Cd5<dnn Ctu.dSdc 

-Am-áó .d^us céigednn 1 opotdó .dtt cút cdc.doitte.dC 

-An Ttí. Cdttéis *oo cdmdtt t>o c.dice.dm a$ botuicíot 

cimóe-átt ^n puitt, cd£.dnn P-dn^AH c.dtt-n-.dis .dgus 

cdicednn sé é pém 1sce.dc 1 scAt&om av\ ítí d^us 

S-docdtt air). 

pAnjAn : Imtijte, 5^11 nAt ontd, 5^0 ttiac 

mÁtAn acu . . . Agus ní potÁm nti tií t\a 

cé<vocA *óíot) Annso. . . . O An aois A£ 

tmeit onm, is bAoj^t-Aó. . . . O se^óc- 

rh-Ain Anois AStis níon ntigAs An óe^nn. 

Cionnt)«<yó ontA m^n óUvóAmí ! . . A511S 

An pus a trionn ^n mnAoi ^n cije tiom nA 

Uxete seo ! tuó nó posc, Ans' ise, tuó 

nó posc . . . Ai*óe, aC is mAmj; t>eit 1T) 

seAtgAme nu^m tAj^nn ^n aois . . . xVn 

m'An^m a£ cá toottnt ún Ann -pós. 

(t)otuicigednn sé .dttís. péACdnn Ctu.ds.dc aítiaC 

.dtt t>eis n.d cdc.dome.de, pe.dc.dnn pdU5>dtt An óté. 

X\nnsm pe.dc.dnn CtudSdó dtn.dc ^n cté .d^us P-An^^n 

^n *óeis. 1TUn sm *oóio n01me.dc. Cinige.dnn 

P-An^Att 5^n Aon ní "oo tei^mc Ain. Se.ds.dnn sé 

ati An scdcdom, cume.dnn Ldm síos 50 tiobdnn d$us 

Cdtttt.di5e.dnn sé CUiAS.dc aitiaó). 

pAtijAn : tU ! 11a ! tlá ! posc nó tuó, Ans' 

ise. 
CttiASAC : Ó ! a *ótnne tiAs^a . . . Ó ! 
pAH^An : tlÁ ! cáit) gé^n, TDéAnpvmn. 
CttiASAC : Ó ! a . . . a . . . ^ótnne tiASAit . . .0! 

(Cdice.dnn p^n^^tt ua\x> é ar ax\ *ocdt.dm ós a comditt 
.d^us stn'óeAnn sé síos) 

pAttjAn : ' Agtis ó, a X>eAr\ at\ oge, cé ati 

tniAiifrmc seo onc/ 
CttiASAC : Ó, a TIÍ-CA1C, nÁ m^mt) mé. Com- 

^mce m'AnArriA onc. 40 v\n luC uuAite 

pAti^AU : T)au y\A*ó aó cá sm — comamce 
c\\nAmA onm. 

CttiASAÓ : Ltnóín tnÍ-Á*ómAnA6 mé ón T)cuaiú, 
nÁu *óem m^m AOti TMOjtiAit miic, -A Óotttse. 

pAtijAn : xXgus péAópxVo ótnge -nÁ T)éAnpAm aó 
ome^T). Cá bneis is Án tvoótAiti tmoií) 
^nnso gAn st£)-se £>ett Ag bttú$<<vó isceAó 
ón T)cux\it. 

CttiASAC : Ó, a Óoittse, T>emim te^c 50 mAc- 
ÁncA nÁ ptnt ^on ponn ontn {MnArhAmc 
^nnso nóime<\c eite. 
(Uéige-Atin sé ak a gtún-Aib) 

pAtijAti : tlít is T)óóa. Aó b'féi'om 50 mt>e<yó 
ponn onm-SA cú coitneÁT) — -sexvó -Agtis ttnó- 
peoit a *óéAnAtri T)íoc An bAtt. 
(Cosntnge-Ann CUi-asaó 45 $ot) 
An t>Att xvouttAnc. t)ei*ó nomnc spómc 
Agxvmn An T)cúts. 
(éinige^nTi sé -d^us infittngeAnti sé t>o) 
Cumitnís Aitne ak a óéite. TTlise P-dngAn, 
Uí riA 5CAC. 
(Sui*óeAnn sé) 

CtttASAC : Aó a Óoittse, cá Aicne a^axw onc 

ce^nA ! 
pAti^An (50 mAgAtfiAit) : An Abn^nn cú tiom é? 

Agus cAtAtti a fiuAit T)o Óoittse tiom ? 

CtHASAC : TIaó cuimm te<\c, a ílí, An tÁ T)o tií 
Jtic x\n mxvoA ntnvó Ag m^oi^óeAtfi a óuit> 
cte<\s onc ? 

pAtijAn : 1s cuitfim, jjAn AtfinAS. 

CttiASAÓ : Agus T>uttnAÍs 50 ne^mbAtt) teis 
nÁ nAit) AgAC-SA aó at\ c-Aon cteas AtíiÁm. aíi UiC utiAite 41 

pAtiSAn : Aó 50 mb'feAnn Aon óeann mAit 

AmÁm nÁ míte T>noó-óteAS — x\Á T>u£)Anc 

sav\ ? 
CttiASAC : T)tibnAís, a Rí, ajus ónuttnjis 50 

beAóc é. 
pAtijAn : 5^ 1C boóc ! íhiet, ^óíot sé 50 T>Aon 

as. Aó cÁ bpios T>tnc-se sm ? 
CltiASAC : 1s AtfitAi'ú, a flí, cÁ, — nó £>í — com- 

nAi'óe onm a§ t>tm An cnAmn sm, ajjus 

bíomAn A5 éisceAóc ti£>, mé pém is m'Áitín 

boóc. 
pAtijAn : thiet ! beit) c'Áitín boóc A5 casa*ó 

T)o óAomce imbÁnAó, se<<vó Agtis An T)á 

otogón T>éA£ . . . TsUc, níon úAicn a 

óníoó teAc ! 
CttiASAC : ÍTIo téAn, An scnéAó a teig sé as, 

ntiAin nuj; An óonAmc Am, zÁ sí im óttiASAit) 

ó som. 
pAtijAtt : thiet, ctoispm aíús Anoóc í, ntiAm 

beAT> concA T>eT> óAmnc. 
CtttASAC : Á y a ítí móm tiA jCac, ní áAiteoóc<£ 

c'mgne tiAiste An nuT) óom stiAnAó Uom-SA. 
pAti^Att : TlÁ SAiteoóAmn tfiAise ! TTItinA mbexvó 

An T)mnéAn bneÁj bí AgAtn ó ótAnAib, ní 

beAt) Ann Anois t>íoc aó An c-eAnbAtt. Aó 

nít mo joite óom triAic Agtis bíot). UeAS- 

ctngeAnn sos beAj; tiAim . . . Se^vó, T>emimis 

-gneAS be^g cAmnce m^n a ^óéAmpA^ó aámT>e. 

Cax> a ctij; isceAó ón T)CtiAic cú ? 
CtttASAC : TMc céitte tfiAise, a Óoittse ! t)íos 

meAttcA te scéAtcAib pé SAogAt bne^$ 

bog ttic nx\ CAúnAó. 42 ati tnC unAite 

pAti^An : !Ua ! Agus puAnAis haó sAoj^t m^n 
d tttATtAtSC é ? é ? 

CttiASAC : 5° *oeiriim t>uic, ^ áoittse, pi^nAS. 

pAtijAU : AC óonn^CAís long^ncAisí n^ CAt- 
uaC, x\n nTXDij. 

CttiASAC : Conn^c. Amriii'óte mónA au teAt- 
óúit Agtis 11 a cemce cneASA gonm^ asza 
tíos is ttiAs Agtis iat> ^5 mt. 

pAtiSAU : x\ititiú, cat> ixvo sút> — Oó nA cn«Am- 
AnriA ! X)An ^a*ó, a ttió, aó ca c^mnc 
a^az ! A511S Án t)ci§te bneÁjjt^ ? 

CtUASAC : Tlí fACA THOb-SÚT), A Soittse, At 

pómsí ipAX>A *oonóA pé tmtÁnxxib ajjus Aen 

múóc-d ionnc<\. 
pAttjAn : At An biAt), a AmAT)Áun ! Tl^n 

bUMSis ntiA -^AtA bit) Agtis se^n ^aóa Tnje? 
CttiASAC : t)t^i se^s, a Rí, -aó ní mó nÁ say\ 

'óemeAS. flí cúisce gneim im béAt A^Am 

nÁ ótoismn ' ÓugAmn, óugAmn, p^njjAn 

óujAmn ' 50 uaX)AS 1 moóc mo t&czzA. 
pAtijAn : 1lÁ ! InÁ'l í\Á ! ' p^ngAn óujAmn/ 
CttiASAC : Agtis mAiT)inteis An nTnj, AÓoittse, 

cuj^t) ceme te n'ót T)om a ótim ax\ cig 'ha 

btrtU\-bÁisín im timce<dtt. 
pAtijAn : Ueme te n'ót — Tiá ! tiA ! tiÁ ! X)au 

flAt), A ttHÓÍn At 1S A^AZ'SA azá at\ óAinnc 

long-AncAó. Agtis bxMms g^me As^m, 
bAims. xXgtis T)em mo 'úoócúm tiom t\ac 
yeAnn ntm au bit Cxvnéis bí*ó r\A gÁme . . . 
tD'péiTnn, cAnéis at\ csAojAit, r\Á tiíos- 
Amn ctí . . . 

CttiASAÓ : (te ce^nn ÁtA\s) : Ó ! a Tlí. 

pAtijAn : ... 50 cionn teAt-tiAm a ÓU115. AH UiC ctixMte 43 

CtUASAC (te ce^nn tiAttiÁis) : Ó a ítí ! 
pAti^An : íhiet, uAm a óttng mAn sm — An 

óomjit 50 mbAinpn gáme eite ASAtn. 
CtUASAC : X)éAr\\:AX> s,dn, a Rí, x>éAr\ipAX>. Cíonn 

cú ^n ctog sm tAtt. 

(Deme-Ann sé i^nn-Aóc ar émge) 
pAtijAn : p^n m^n a tiptntm. 

(S-Ái'óe-Ann sé x\a nm^ne -Ann) 

Ht ri^on AmAX>Ar\ mé. 
CttiASAC : Aó a tlí, ní nAt>As aó ótin é tattAmc 

ÓUJAC. 

pAtiSAn (xvg scAoiteA'ó a j;neAmA T>e) : íhaet, 
jMn m^n a £>puitin. Cím é. tlítim T>Att. 
Cat> a CU5 Annso é ? 

CtUASAC : 1s AtritAit), a ílí, a £)í T)Áit n^ tuó 
'n^ stn'óe Anoóc ótm . . . ótm — r\Á t>i 1 
ttpemj; tiom, a Rí,mAn is píon mo scéat — 
ótm ceAóc au x>o X)Ás. 

pAtijAU : 1 tipemj; ! geAttAim-se *ótnc, a 
X)nÁtA\n, 50 ttptntim óotfi món sm 1 ngnát) 
te^c is teo scéAt 50 t>-péAT>|Minn cú — ite . . . 
Ctm ce-Aóc An mo X)Ás, Tlí ! tií ! rrí ! t)tiet ! 

CttiASAC : X)\ níos mó r\Á Aor\ £te^n AmÁ\r\. 

pAtijAtt (50 mAgAmAit) : A tiAnodis ! 

CUíasac : Aó tÁmi5 ttió sa t)eine Agtis at\ 
ctos sm xMge. 

Pahjau : SeAt> xwas e^ú. 

CUíasac : ' Cnoó ' aus' eiseAn, 'ati ctoj; so fé 
mtnneát pAn-£A\n, a%us cáimíT) ó ttAogAt/ 

pAtijAtt (ms tia cnítít) gÁme) : ' Cnoó/ Ans' 
eise-Ati, ' ax\ ctog sm — ó, tió, tió ! "CÁ 
snAit)m im ónoi^óe A-gAm — ó, tió, ftó ! t)uet! 44 aíi LuC utiAite 

CUiasac : x\ititití ! T/émij An T>ám 50 tém, 
^5 téimc as a gcnoice^nn te ViÁtAS 

(CimJCArm Ctu asaC 50 mAtt) 

pAtijAn : Ó, tió, tió ! 

CtuASAÓ : Agus tn ^asza óotfi sásza teis pém 
gtm tosntnj sé ^5 smti^t síos suas, xy\aíi 
seo ós Án gcotriAin, — a óeAtin 1 n-ÁmiDe 

-Aige, a tióc -AtriAó mAn seo 

(Siuot-Ann sé cAm^tt síos su<as) 

Pa«5au : ó, nó, tió ! ó, tió, rió ! 

CtuASAÓ : X)enA, a ÍU, m $aca\s oi*óne m-Atn 

au péAcóij; aó é. 
pAtijAn : An péAcóig ! Ó tió ! 

(T)emeAnn CUiasac ^on sciútvo ne&tA cnex\sn>A 50 
•ocí -An bóivo) 

CttiASAC {a% AtAnnú a 50UA 50 tiobAnn) : Agtis 

^nois, a pteit)ce AmAX>Ám, bem onm mVs 

-péixnn. 

pAti^An : Ó tió Vn fACAís oi*óne ni^rh 

CttiASAC : A pteisc jj^n céttt, nÁ ctoise^nn cú 

mé. "Can Agtis t>em onm. 
pAtijAn (as ce^óu ótnge -pém) : é ! 
CttiASAC : UAn Agtis bem onm. 
pAti^An (50 titij^oAn^s^c) : ^aX) 1 tetc. 
CttiASAC : 5 C ^ 01SUÍ I An as a meÁóAwi azá sé! , 
pAti^An : "^aX) 1 teit, xvoemim, nó is mnc-se 

is me^sA. 

CttiASAC : t)em onm ts is mót^oe mo rheAS onc. 

pAtijAn : SznAC^AX) as a óéite zú, ní fÁ^AX) 
cnÁm tonn^c jj^n bmse,<yó. 

CttlASAC : ir\j-AX)A ! Ati VuC cuAite 45 pAtijAtt : X)ak so is súx>, T>íotpMR as sm. 

(*Oeine^nn sé -Am 50 m-Att cún-Am-AC. Hite^nn 
Ctu^s-dó ^n cút -An oúnro. Scatmit) a^us pé-Aó^i'o 
ar .a céite). 
CtviASAC : t)em onm ! t)em onm — a $Arr»Ait 

AX\ CSAOgAlt ! 

(X)eme>ánn p^n^An sciúiro ne>AtA 'na tneo. 1mtig- 
e-Ann CUjasac u<ai > ó, cimóe^tt ^n cseomn-A. teA&Ait) 
c&tAomeAóA. Ac sa "oeme -Am.dc te CUjasac. 
p^n-Ann pAn^AR A5 >An bpott) 
pAtijAtt : ^ah 50 mbemexvo onc ! 
CttiASAC : mí-At)A. 

pAtijAtt ('á óAiúeAtfi péin sa óAtAom) : t)uet, 
1 n-Ainm Cmnm, cax> zá 05 imteAóc ah x\n 
sao^áI 1 n-Aon óon ? t)HAU Anu<\s. 
Date Due 
3 9031 01192187 1 L91562 Author 

)dha Title luc tuaite: drama grinn BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 

CHESTNUT HILL, MASS. 

Boolcs may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for ali fines accruing on the same.